Ortadoğu’da savaş ve barış

Y. Yılmaz Karataş Nazilerin Polonya’yı işgal ettiği ve İkinci Emperyalist Paylaşım Savaşı’nın başladığı tarih olan 1 Eylül (1939), bu savaşın yarattığı yıkım ve felaketleri unutmamak/unutturmamak için ‘Dünya Barış Günü’ olarak kutlandı/kutlanıyor. Her ne kadar BM (Birleşmiş Milletler) 2001’den sonra Sovyetler Birliği’nin faşizme karşı direnişinin izlerini silmek için 1 Eylül yerine 21 Eylül tarihini ‘Dünya Barış Günü’ olarak ilan etmiş olsa […]

Libya’da emperyalist paylaşım mücadelesi ve Türkiye’nin rolü

Y. Yılmaz Karataş 2010 sonu ve 2011 başlarında Tunus ve Mısır’da diktatörlerin devrilmesiyle sonuçlanan ve Arap coğrafyasındaki diğer ülkelere yayılan halk ayaklanmaları, işbirlikçilerini kaybeden emperyalistlerin bu ayaklanmaları, bölgeyi kendi politik eksenlerinde yeniden dizayn etme politikasının bir dayanağı olarak kullanmaya yönelik müdahalelerinin önünü açmıştı. Coğrafi olarak Tunus ve Mısır arasında yer alan Libya, başındaki Kaddafi’nin batılı emperyalistler tarafından güvenilmez bir diktatör […]

Burjuva devletin merkeziyetçi-otoriter biçimi olarak ‘başkanlık sistemi’!

Y. Yılmaz Karataş Türkiye’de önce “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi” adı altında başkanlık sistemine geçilmesi için dayatılan 16 Nisan 2017 referandumu ve ardından 24 Haziran 2018 seçimleri ile ilgili şaibe ve tartışmalar devam etse de artık kendisine ‘başkan’ denilmesini isteyen Erdoğan’ın yemin edip kabinesini açıklamasından sonra “başkanlık sistemi” dönemi resmen başlamış oldu. Öncelikle şu noktayı açıklığa kavuşturmak gerekiyor: Türkiye’de başkanlık sistemi ile […]

Süleymani suikastı ve Ortadoğu’da emperyalist paylaşım mücadelesi

Y. Yılmaz KARATAŞ ABD’nin, İran’ın bölge (Ortadoğu) politikasının belirlenip uygulanması bakımından en etkili ismi olan Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani’yi 3 Ocak’ta Bağdat’ta düzenlediği suikast ile öldürmesi ve ardından İran’ın misilleme olarak Irak’taki ABD üslerine füze saldırısı yapması, yeni yılda bölgedeki (Ortadoğu) egemenlik mücadelesi ve gerilimi yeni bir boyuta taşıyan hamleler oldu. Ancak gerek bu saldırılardan sonra ABD ve […]

Suriye’de emperyalist paylaşım ve Afrin operasyonu

Y. Yılmaz Karataş Irak’ta olduğu gibi Suriye’de de IŞİD sonrası dönemin en görünür sonucu başını Rusya ve ABD’nin çektiği paylaşım mücadelesinin belirgin hale gelmesi oldu. Suriye’de egemenlik mücadelesi yürüten güçlerin doğrudan karşı karşıya gelmemesi nedeniyle uzunca bir süre ‘vekâlet savaşı’ olarak adlandırılan savaş, bu emperyalist güçlerin ve arkalarında saf tutan bölge rejimlerinin de dahil olduğu bir savaşa doğru evrildi. Türkiye’deki […]

Ekim Devrimi’nin 100. yılında neo-liberal saldırganlık ve alternatif arayışlar üzerine

Y. Yılmaz Karataş       GİRİŞ Bugün neo-liberalizmin genel bir krizinden söz etmek için erken olsa da Avrupa’dan Kuzey Afrika’ya, Latin Amerika’dan Asya’ya neo-liberalizme tepki hareketlerinin ve farklı politik model arayışlarının yaygınlık kazandığı da göz ardı edilemez bir gerçektir. Avrupa’da bir yandan Yunanistan’daki Syriza ve İspanya’daki Podemos’ta ifadesini bulan ‘radikal demokrasi’ hareketleri ve diğer yanda İngiltere’nin “liberal özgürlükçülüğün kalesi” AB’den ayrılma kararında […]

IŞİD sonrası Irak’ın paylaşımı: Kerkük sorunu ve bağımsızlık referandumu

Y. Yılmaz Karadaş 2011’de başlayan Suriye Savaşı’ndan en dolaysız etkilenen ülkenin Irak olduğu biliniyor. Çünkü Suriye savaşı, Irak’ta ABD’nin 2003’te kurduğu sisteme rağmen bir türlü çözülemeyen mezhepsel (Şii-Sünni) ve etnik (Arap-Kürt-Türkmen) sorunları[1] tetikleyen ve derinleştiren bir rol oynadı. Bu dönemde, ABD müdahalesiyle Saddam’ın devrildiği 2003’ten sonra iktidardaki etkinliklerini kaybettikleri için Şii ağırlıklı merkezi hükümet ile ciddi bir gerilim yaşayan Sünni Araplar […]

‘Quo vadis [1] ’ ya da terörizm çıkış olabilir mi?

  Y. Yılmaz KARATAŞ Kürt ulusal-demokratik mücadelesinin -ve elbette onun bir parçası/bileşeni olduğu ülkedeki demokrasi ve özgürlük mücadelesinin- son 30 yılındaki en kapsamlı saldırıyla karşı karşıya kaldığı günlerden geçiyoruz. Ancak bu dönem, saldırının kapsamıyla tezat bir şekilde saldırının hedefi durumunda bulunan güçlerin -Kürt halkı ve ülkedeki emek-demokrasi güçleri- kitle hareketinin en fazla darbelenip zayıflatıldığı, dolayısıyla bu güçlerin neredeyse sokağa çıkamaz […]

Eksen tartışmaları ve Türkiye

Y. Yılmaz Karataş   Sovyetleri kuşatmak için “komünizm tehdidi altındaki ülkelere askeri ve mali yardım” adı altında 1947’de gündeme getirilen ‘Truman Doktrini’ ve ardından uygulanmaya başlanan “Marshall Planı” yardımlarının Türkiye’nin ABD emperyalizmiyle ilişkileri bakımından bir dönüm noktası olduğu bilinir. 1950’de ABD emperyalizmine bağlılığın bir göstergesi olarak Kore’ye gönderilen askerler ve ardından 1952’de NATO’ya üyelik süreci, Türkiye’yi askeri ve siyasi olarak […]