Son Yazılar

İskender Bayhan Günlük hayat içerisinde söz ile eylem, söylenen ile yapılan arasındaki uyumsuzluklar ve zıtlıklarla sıklıkla karşılaşırız. Bu tür durumları genelde kötü, küçük düşürücü tutum ve davranışlar olarak kabul eder...
Nuray Sancar GİRİŞ Trump, onu helikopterden inerken gösteren bir videosunda pistte toplanan heyecanlı kalabalığa seslenmektedir. Bir silah gibi havaya kaldırdıkları cep telefonlarıyla Nazi selamını andırır bir jestle...
Ali Yaşar ABD seçimleri ve oyların sayımı süreci, yeni başkanın seçilmesi ve onun görevi devralması döneminde yaşanan olaylar dünya genelinde biraz şaşkınlıkla, bazen korkuyla, çoğu zamanda endişeyle izlenen bir süreç oldu. ABD’de neler oluyordu?...
Seyit Aldoğan 1917 Ekim Devrimiyle birlikte sosyalizmin dünya proletaryası ve ezilen halklar nezdinde kazanımlara dönüşen bir süreci başlatması ve ekonomik, politik, askeri, kültürel vb. alanlarda itibar kazanması karşısında, emperyalist-kapitalist sistem, daha saldırgan ve gerici...
Ayhan Aydoğan Arjantin, İspanyol sömürü sisteminin yerlilikten arındırma politikaların en başarılı olduğu ülkelerden biridir. Bu sebeple bölgenin kuzeyindeki ülkelerde etkili bir siyasal güç olan “yerli kimliği” Arjantin için, diğerlerine kıyasla...