Son Yazılar

Arif Koşar Giriş Neoliberal politikaların hız kazandığı 90’lı yıllarda hizmetler sektöründeki genişlemenin sonuçlarından biri beyaz yakalı işçilerin sayısındaki artıştı. Sağlık, eğitim, finans, teknoloji, sigortacılık, danışmanlık, hukuk...
Mustafa Yalçıner Demokratik Modernite adlı yayının 2022 Şubat sayısında Veysi Sarısözen’in bir makalesi yayınlandı. Kendisini lağveden eski TKP’nin İ. Bilen döneminde ideolojik yönetiminden sorumlu yöneticilerinden olan Veysi Sarısözen burada aralıklarla...
Ayhan Aydoğan Egemen sınıflar tarih boyunca ezdikleri sınıfın belirli üyelerini, onlara sağladıkları bireysel ayrıcalıklar karşılığında sınıflarına karşı kullanmışlardır. Egemen sınıf, hâkimiyetini sürdürebilmek için sınıf çıkarlarını ve egemenliğini bütün toplumsal yaşamda...
Yücel Özdemir 24 Haziran 2022’de İspanya'nın Fas yakasında bulunan iki kentinden biri olan Melilla'da yaşananlar, genel olarak Avrupa'nın, özel olarak Avrupa Birliği'nin (AB) sınırlarındaki trajediyi gözler önüne serdi. Basında yer...
Aysel Ebru Okten Göçmen kadınların yaşamları ve mücadele pratikleri genellikle göç çalışmalarında ihmal edilmiş ve yok sayılmıştır. Kadınlar aile içerisinde tanımlanarak bir özne olarak kabul görmemiştir. Göç, literatürde çok uzun...