Ülkenin güncel durumu üzerine

Ahmet Cengiz Türkiye’de “rejim kavgaları”, Osmanlı İmparatorluğu bir tarafa, Cumhuriyetin kuruluşundan beri, üst tabakalar arasında cereyan etmiştir. Bağımsızlık savaşı veren ve hedef olarak önüne “muasır medeniyetleri” koyan bir Cumhuriyette “rejim kavgaları”nın bu çerçeveyi aşmamış olmasının çok yönlü nedenleri bulunmaktaydı. Bunlar arasında en önemli olanı belirtmek gerekirse: Zamanıyla burjuva demokratik devrimin somut içeriğinin şekillenmesinde emekçi halkın politik örgütlülüğü ve mücadelesi belirleyici […]

Adalet Yürüyüşü ve demokrasi mücadelesi

İhsan Çaralan 17 Haziran’da Ankara’da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından başlatılıp 9 Temmuz’da İstanbul-Maltepe’de büyük bir kalabalığın katıldığı mitingle tamamlanan “Adalet Yürüyüşü”nün, şimdiden ülkemizin demokrasi mücadelesi tarihine “iz bırakan” bir yürüyüş olarak geçeceğini söylemek yanlış olmaz. Bu 24 gün, yürüyüşün sonunda bugüne kadar gerçekleştirilen en kalabalık mitinglerden birisi, belki de birincisi olarak gerçekleşen mitingle birlikte, sadece uzun bir yürüyüş […]

Demokratik Modernite ve devlet – 3: Burjuva devletle uzlaşma teorisi

Kadir Yalçın Geçen sayımızda, bitirirken insan topluluklarının –neredeyse ayakları üzerine dikilip ellerinin serbest kalmasıyla eş zamanlı olarak– önce avcılık ve ardından tarımda, ama aynı zamanda komşu kabilelerle çatışmalarda kullandıkları aletlerle birlikte var olduklarını belirtmiş ve Engels’ten aktarmalarla zor teorisi ya da tarihte zorun rolü üzerinde durmuştuk. Devletin, toplumsal işbölümünün belirli bir aşamasında, üretici güçlerin, üreticilerin kendi tükettiklerinden fazlasını üretebilir oldukları […]

Bonapartizm mi faşizm mi?

Ali Yaşar Geçmiş tarihi olaylarla, günümüzde gerçekleşmekte olan politik olaylar arasında benzerlikler kurmak, genellikle başvurulan bir yöntemdir. Eğer geçmişte gerçekleşmiş olayların gerçekleşme koşullarını, toplumsal, tarihsel gelişmelerin maddi temellerini göz ardı etmiyor, sadece yüzeysel benzerliklerle yetiniliyorsa bu yöntemin bir sakıncası olmayabilir. Ama tarihsel ve toplumsal koşullar göz ardı ediliyor, yüzeysel benzerlikler bugünün olaylarının gerçekleşme koşulları gibi kabul ediliyorsa, kabaca aynılaştırılıyorsa o […]

Sınıfını savunmayı bilmenin yaşamsal zorunluluğu

Yusuf Akdağ AKP Genel Başkanı R. Tayyip Erdoğan’ın, iktidarının politikalarına itiraz eden herkesi “ihanet cephesi”nde “bir araya gelmiş” “düşmanlar” kategorisinde değerlendirmesi ilk kez olmuyor. Erdoğan devlet iktidarını ele geçirdiğine “inandığı” günlerden beri kendisi ve partisini destekleyenleri “millet”le eşitleyerek, diğerlerini düşman gösterici politika izliyor ve bu politikasını dönemsel gelişmelere göre yeniden ve yeniden uyarlıyor. Bu politika, ama, artık dışarıdaki savaş gereksinmelerinden […]

Katar krizi ve Ortadoğu’da paylaşım mücadelesi

Ali Karataş Dünya ve özellikle Ortadoğu; Suriye ve Irak’taki gelişmelere ve IŞİD operasyonuna odaklanmışken kimsenin beklemediği bir anda Katar krizi patlak verdi. Kriz kısa sürede bölgeselleşti ve uluslararası aktörlerin dahil olduğu bir hal aldı.   Yazımızın başında belirtmekte fayda var; bölgenin şekillenmesinde en önemli ve meşhur anlaşma olan Sykes-Picot anlaşmasından yüz yıl sonra, bölgedeki güç dengesinin değiştiği ve bölgenin yeniden […]

Kıbrıs’ta çözüm yakın mı?

Kamil Tekin Sürek Bu yılın başında başlayan yeni Kıbrıs Müzakereleri de başarısızlıkla sonuçlandı. Her BM Genel Sekreteri değişimi sonrası, yeni bir müzakere sürecinin başlatılması, BM’nin rutin faaliyeti oldu. BM girişimleri, 2 Kasım 1974 tarih ve 3212 sayılı karara dayanıyor. Bu karar 117 oyla kabul edilmişti ve Türkiye de karara “evet” oyu vermişti. Karar şöyle: “Genel Kurul, 1- Bütün devletleri, Kıbrıs […]

Ekim Devrimi’nin 100. yılında neo-liberal saldırganlık ve alternatif arayışlar üzerine

Y. Yılmaz Karataş       GİRİŞ Bugün neo-liberalizmin genel bir krizinden söz etmek için erken olsa da Avrupa’dan Kuzey Afrika’ya, Latin Amerika’dan Asya’ya neo-liberalizme tepki hareketlerinin ve farklı politik model arayışlarının yaygınlık kazandığı da göz ardı edilemez bir gerçektir. Avrupa’da bir yandan Yunanistan’daki Syriza ve İspanya’daki Podemos’ta ifadesini bulan ‘radikal demokrasi’ hareketleri ve diğer yanda İngiltere’nin “liberal özgürlükçülüğün kalesi” AB’den ayrılma kararında […]