Althusser’in “Yapısalcı Marksizmi” ya da Marksizmin Althusserci bozuşturulması -1

Yusuf Akdağ 1965 yılında yazdığı “Pour Marx” (Marx İçin) adlı kitabı başta olmak üzere, çeşitli eserlerinde dile getirdiği görüşleriyle akademik çevrelerin geniş bir kesimiyle birlikte dönemin Fransız Komünist Partisi içinde, Marksist kurama dair tartışmaların alevlenmesinde ve yaygınlaşmasında rol oynayan başlıca aydınlar arasında yer alan ve 1960 sonrası Fransız “yapısalcı” teorisyenlerin en popüler isimlerinden biri olan Louis Althusser “yeni bir teori […]

Lozan tartışmaları ve ‘yeni güvenlik stratejisi’

İhsan Çaralan 29 Eylül günü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saray’da, “geleneksel” “Muhtarlar Toplantısı”nda yaptığı konuşmada, sanki o sırada aklına gelmiş gibi, Lozan Anlaşması’na cepheden karşı çıkan bir tutum ortaya koydu. Sözlerine, “Lozan’ı bugüne kadar bize zafer olarak yutturdular” diyerek başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye’den bağırsak adalardan (Yunanistan toprağı olan Ege adaları kast ediliyor) duyulur” diye devam ederek, Ege adaları ve 12 Ada’nın Lozan […]

Eksen tartışmaları ve Türkiye

Y. Yılmaz Karataş   Sovyetleri kuşatmak için “komünizm tehdidi altındaki ülkelere askeri ve mali yardım” adı altında 1947’de gündeme getirilen ‘Truman Doktrini’ ve ardından uygulanmaya başlanan “Marshall Planı” yardımlarının Türkiye’nin ABD emperyalizmiyle ilişkileri bakımından bir dönüm noktası olduğu bilinir. 1950’de ABD emperyalizmine bağlılığın bir göstergesi olarak Kore’ye gönderilen askerler ve ardından 1952’de NATO’ya üyelik süreci, Türkiye’yi askeri ve siyasi olarak […]

Bilim, felsefe ve insan

Yusuf Akdağ BÖLÜM DÜNYA GÖRÜŞÜ OLARAK FELSEFE; İDEALİZM VE MATERYALİST DİYALEKTİK Doğa görüngüleri tarihsel-süreçsel maddi varlıklar, nesneler olup, düşünceler ve düşünce sistemleri bunlarla birlikte, “insanların maddi etkinliğine ve karşılıklı maddi ilişkilerine, gerçek yaşamın diline bağlıdırlar. Başka biçimde söylenirse, insanların düşünceleri, karşılıklı zihinsel ilişkileri onların maddi yaşamın üretimi tarzına bağlı ve maddi davranışlarının dolaysız ürünü olarak ortaya çıkarlar. Bir halkın siyasal […]

Çevre sorunu ve kapitalistlerin ikiyüzlülüğü

Serdar Derventli   (…) doğa üzerinde kazandığımız zaferlerden dolayı kendimizi pek fazla övmeyelim. Böyle her zafer için doğa bizden öcünü alır. (F. Engels, Doğanın Diyalektiği) Artvin halkının, yaklaşık 20 yıldır Kafkasör Yaylası Cerattepe mevkiine maden (altın ve bakır) açılmasına karşı verdiği mücadele son aylarda yeni bir dönüm noktasına geldi. AKP yandaşları olarak bilinen ve dosyası kabarık olan Cengiz Holding/Eti Bakır […]