Güncel kriz üzerine…

Cemal Doğan Başta TL’nin dolar karşısında hızla değer kaybetmesi olmak üzere ekonomideki son gelişmeler, Cumhurbaşkanı Erdoğan, onun etrafında kümelenmiş olan politik güçler ve burjuva-kapitalist kesimler tarafından Türkiye’nin büyümesini engellemeye, ülkeyi bölüp parçalamaya çalışan dış güçlerin açtığı ekonomik savaşla açıklanıyor. Bu açıklama üzerinden de tüm halka ülkeyi ve ekonomisini korumak, saldırıları püskürtmek için “reis” ve hükümeti etrafında birleşme ve her türden […]

Papaz, kapitalist kriz ve emperyalizmle mücadele

Kadir Yalçın Trump’ın Twitter’den açıklayıp ardından imzalayarak sürdürdüğü yaptırımlar emperyalizme dair tartışmalar bakımından bir turnusol kağıdı işlevi gördü, görüyor. İki bakana konan yaptırımlardan sonra alüminyum ve çelik ithalatı vergilerinin yükseltilmesi ve parası ödenmiş F-35’lere konan ambargo, gelgeç değerlendirmelerin ardından, Erdoğan-AKP yönetimi tarafından “ABD’nin Türkiye’ye açtığı bir ekonomik savaş” olarak değerlendirildi. Giderek bu, belirli nüans ayrılıkları ve itirazları içerse de, genel […]

‘Sol’un Syriza sınavı: Trajedi değil reformizm

Arif Koşar Üzerinden pek geçmedi. Çok genç kuşak dışında herkesin hatırladığı -devam eden- siyasal deneyimlerden birisidir Yunanistan’ın SYRIZA’sı. Türkiye solunun çok büyük bir kısmınınheyecanla desteklediği, seçim zaferini adeta kutladığı, Türkiye için de örnek deneyim olarak pazarladığı; karizmatik, kravatsız, genç, yakışıklı Çipras’ın partisi SYRIZA. 25 Ocak 2015’te krizin yarattığı sefalet ve öfke dalgası içerisindeRadikal Sol Koalisyon (SYRIZA) oyların yaklaşık yüzde 35’ini […]

Bilimin istismarı; arkeoloji ve ırkçı-milliyetçi tarih yazımı

Yusuf Akdağ Recep Tayyip Erdoğan, kabinesinin “100 günlük eylem planı” kapsamında yapılacak işlerden birinin de “İnsanlık tarihini değiştiren, bilinen en eski ibadet yeri ‘Şanlıurfa Göbeklitepe’ ören yerinin ziyarete açılması” olduğunu açıkladı. Göbeklitepe ve daha birçok alanda yapılan arkeolojik araştırmalarda ulaşılan kanıtların, toplumsal sorunlara dini ve etnik “kriterler” üzerinden yaklaşan ve burjuva devlet idaresinde etkili konumda bulunan bir sermaye politikacısı tarafından […]

Ortadoğu’da savaş ve barış

Y. Yılmaz Karataş Nazilerin Polonya’yı işgal ettiği ve İkinci Emperyalist Paylaşım Savaşı’nın başladığı tarih olan 1 Eylül (1939), bu savaşın yarattığı yıkım ve felaketleri unutmamak/unutturmamak için ‘Dünya Barış Günü’ olarak kutlandı/kutlanıyor. Her ne kadar BM (Birleşmiş Milletler) 2001’den sonra Sovyetler Birliği’nin faşizme karşı direnişinin izlerini silmek için 1 Eylül yerine 21 Eylül tarihini ‘Dünya Barış Günü’ olarak ilan etmiş olsa […]

Seçim sistemi üzerine

İ. Trajnin* Kapitalist ülkelerde seçim sisteminin ortaya çıkışı, kitlelerin burjuvazi önderliğinde feodalizm ve mutlakiyeti yıkıp soyluların ve ruhban sınıfının ayrıcalıklarını yok etmesine bağlı olarak burjuva demokrasisinin ortaya çıkışı ve gelişimi ile bağlantılıdır. Burjuvazi kendi demokrasisini kurarken, tüm halkı temsil ettiğini iddia ederek, ulusal egemenlikten, yani halkın sınırsız iktidarından söz etti. Gerçekte ise, kendi sınıf çıkarlarını halkın çıkarları olarak, kendi diktatörlüğünü […]