Yükseköğrenimin özelleştirilmesi

Neoliberal kuram devletin rolünün sözde daraltılmasını ifade ederken aslında olan devletin, sermaye lehine çok daha etkin bir müdahale rolü kazanmasıdır. Nitekim eğitim hizmeti açısından da devletin yükseköğretimin finansman sağlayıcısı rolü her geçen gün azalırken, eğitimin nerede, nasıl ve kimler tarafından finanse edileceğine ve hangi toplumsal sınıfların yararına sürdürüleceğine yönelik yasal-siyasal otorite olarak etkin bir şekilde müdahalesi artmaktadır. Burak Bağçeci Eğitim-öğretimi […]

Pandemi ve eğitimin deregülasyonu: Uzaktan öğretim veya d-diktasyon

Adnan Gümüş[1] Eğitim fikri; olumlu olmakla (eğitim adına bir kötülük yapma niyeti imlenemeyeceğini belirtmekle) birlikte öğrenme ve öğretim olumlu olumsuz ögeleri birlikte içerebilir. Eğitim kavramına yakışmamakla birlikte çoğu kez sadece bilgi aktarımı, becerilerin geliştirilmesi ve olumlu duyarlılık kazandırmanın ötesinde güncel haliyle kapitalizmin ve yerleşik düzenin sürdürümü için halkın rızasını sağlamaya yönelik hakim ideolojilerin, din ve etnosantrik normların aktarılmasına dönüşmektedir. Didaktik […]

2023 eğitim vizyonu ve AKP’nin eğitim paradigması

Ender Şiar Argın Teori ve Eylem’in 37. sayısında eğitim sorununun egemen sınıflar ve AKP açısından genel olarak neyi ifade ettiğini, 2023 Eğitim Vizyonu’nun mevcut neo-liberal dönüşüm denkleminin neresine denk düştüğünü, burjuvazinin nitelikli emek gücü ihtiyacı, bilgi toplumu, insan sermayesi vb. neo-liberal kavramlaştırmaların eğitim kurumlarındaki karşılığını, eğitim vizyonundaki yansımalarını uygulamalar, içerik, müfredat vb. yanlarıyla tartışmıştık. Bu yazıda ise eğitimde bu girişimin […]

2023 eğitim vizyonunun ekonomi politiği

Ender Şiar Argın Geçtiğimiz aylarda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan “2023 Eğitim Vizyonu” isimli belge, Türkiye’de eğitimin geleceğiyle ilgili önemli tartışmaları gündeme getirdi. Mevzu, AKP ve eğitim politikaları olunca kamuoyunda* eğitimin yapısal ve dönemsel sorunlarının tartışıldığı, köklü dönüşümlerin adımlarının atıldığı vb. bir eğitim planı beklentisi zaten yoktu. Ancak belgenin yayınlanmasından sonraki gelişmeler birkaç noktanın tekrar hatırlatılmasının önemini açığa çıkardı. Hele […]

Sınavlar veya ‘Numeros Clausus’: Kendini yok ederek doğrulanan kehanet

Adnan Gümüş[1] Bertolt Brecht’in Çinli filozof Me-Ti’den aktarımıyla “Pek çok ölüm şekli vardır. İnsan harakiri yapabilmekte, ekmeksiz kalabilmekte, hastalığı tedavi edilememekte, kötü şartlarda barınabilmekte, ölümcül bir işe koşulabilmekte, intihar edebilmekte, bir savaşa sürülebilmektedir. Bunlardan çok azı bizim devlette yasaktır.” Çocuklarımızı ve toplumumuzu kitlesel halde öldürmenin bir yol veya aracı da okullarımız ve sınav sistemi mi acaba? MEB de YÖK de […]

Eğitimde ortaçağ karanlığı ve laik, bilimsel eğitim mücadelesi

İhsan Çaralan Türkiye’de eğitim tartışması, birkaç yılda bir hemen her bakan değiştiğinde değiştirilen sınav-müfredat ve örgütleniş sistemi yap-bozlarıyla eğitim çağındaki çocuk ve gençlerle ailelerini bezdiren en eski ve en “istikrarlı” süren tartışmalarından birisidir. Çünkü, “eğitim alanı sınıflar mücadelesinin en keskin ve en somut sürdüğü alanlardan birisi” olarak, ülkemizde özellikle son yıllarda çok boyutlu olarak siyasetin de gündeminin üst sıralarında olan […]

Şeriatçı kapitalist karşı devrimin tamamlayıcı son halkası ‘müfredat reformu’: Medreseden öte ‘değerler eğitimi’ altında her dersin din dersine dönüştürülmesi

  Adnan Gümüş “Dört çocuğumun dördü de imam hatipli. Sizler mensubu olmaktan şeref duyduğum imam hatipliler, sadece bu milletin değil tüm ümmetin de umudusunuz.” “Osmanlı’nın son dönemlerinde ülkenin en önemli ilim ve irfan kaynakları olan medreselerin yozlaşması büyük sıkıntıya yol açmıştır. Cumhuriyetle birlikte bunların toptan kaldırılması daha büyük kayba ve boşluğa neden olmuştur. İmam Hatipler, İlahiyat Fakülteleri elbette çok önemli […]