Demokratik haklar mücadelesi ve halkın devrimci iktidarı sorunuyla bağlı seçim politikası

Yusuf Akdağ “Demokratik haklar” sorunu, günümüzde, hemen tüm kapitalist ülkelerde ve genel olarak uluslararası alanda sorundur: Sadece tekelci kapitalizm dünyada el atmadık alan bırakmadığı için değil. Sadece pazar ve etki alanları üzerine emperyalist rekabetin kızışmasıyla bağlı siyasal-askeri saldırganlık hız ve yoğunluk kazandığı için de değil. Emperyalist olsun olmasın tüm kapitalist ülkelerde sermayenin merkezileşmesi ve yoğunlaşmasının devasa boyutlarda gerçekleşmesine de bağlı […]

Demokrasi mücadelesinde reformist ve devrimci tutum: Halk iktidarını savunmak

Arif Koşar 24 Haziran seçimleri ile bir kez daha görüldü ki, Türkiye’de demokratik hak ve özgürlükler için ortak bir mücadele çabası ve duygusu olmakla birlikte, konuya yaklaşımda derin ideolojik ve politik ayrılıklar da vardır. AKP ve tek adam eliyle tekelci sermayenin inşa ettiği baskıcı, otoriter ve olası bir faşist rejim karşısında tüm bu farklı görüşlerden demokratların bir araya gelmesi, ortak […]

Yarım gerçekler

Ahmet Cengiz Son seçim sonuçlarıyla birlikte artık resmen de içinde bulunduğumuz “Yeni Türkiye”nin kısa vadedeki en can alıcı sorunu, patlak verme emareleri giderek artan ekonomik krizin, ne gibi politik sonuçlar doğuracağıdır. Sadece genel tarihsel tecrübeler değil, Türkiye’nin son 20 yıllık özgün politik kamplaşma ve çatışmalarının biçimlendirdiği umumi ortam da, olası ekonomik krizin politik sonuçlarının 2 +2=4 türünden basit bir denklemle […]

24 Haziran seçimlerinin ardından

Kadir Yalçın 24 Haziran Seçimleri arkasında pek çok tartışma bırakarak; tabii ki önemsiz olmayan –üstelik yasallaştırılmış– küçümsenmeyecek miktardaki hilelerin de rol oynadığı, bir güne sığdırılmış birkaç mitingde atılan “nabza göre şerbet” nutuklarıyla, burjuva partileri arasındaki, çoğu incir çekirdeğini doldurmayan çekişmelerin neredeyse sadece karşılıklı kişisel atıp-tutmalar ve aşağılamalarla sınırlanmış laf yarışlarından ibaret politika yapma biçimleriyle, taşınan sandıklar, sandık başı oyunları ve […]

Burjuva devletin merkeziyetçi-otoriter biçimi olarak ‘başkanlık sistemi’!

Y. Yılmaz Karataş Türkiye’de önce “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi” adı altında başkanlık sistemine geçilmesi için dayatılan 16 Nisan 2017 referandumu ve ardından 24 Haziran 2018 seçimleri ile ilgili şaibe ve tartışmalar devam etse de artık kendisine ‘başkan’ denilmesini isteyen Erdoğan’ın yemin edip kabinesini açıklamasından sonra “başkanlık sistemi” dönemi resmen başlamış oldu. Öncelikle şu noktayı açıklığa kavuşturmak gerekiyor: Türkiye’de başkanlık sistemi ile […]

Kaza süsü verilen cinayetler

Selçuk Karstarlı Soma Katliamı ceza davası Temmuz ayında karara bağlandı ve verilen karar Türkiye tarihinin en büyük iş cinayetinin tekrar hatırlanması ve tartışılmasına neden oldu. Gerek şirketin asıl sahibi Alp Gürkan’ın ceza almaması, ceza alanların ise taksirle ölüme sebep olmak gibi ceza miktarını düşüren bir gerekçe ile ceza almaları (savcının ilk iddianamesinde olası kastla adam öldürmeden ceza istemesine rağmen), gerekse […]

Pandemi ve bilim

Duygu Günola İnsanın hastalıklarla ve mikroorganizmalarla ilişkisi kendisinin varoluşu kadar eski. İnsanlığın avcı-toplayıcı günlerinde de kimi hastalıkların var olduğu düşünülmekte. Ancak ilk salgın hastalıkların insanın tarıma başlayarak yerleşik hayata geçmesiyle ortaya çıktığı rivayet edilir. Tarihte bilinen (kayda geçen) ilk salgın M.Ö. 431’de başlayan ve 27 yıl süren Peloponnais (Peloponez) Savaşı sırasındaki Atina vebasıdır. Peloponez Savaşı Atina Şehir Devleti ile Sparta’nın […]

Teknoloji işçileri Pentagon’a karşı

Google çalışanı ile röportaj / Ben Tarnoff* Çeviren: Arif Koşar Google çalışanları, şirketlerinin Pentagon’la yaptığı Maven Projesi sözleşmesinin iptal edilmesi için aylardır bir kampanya düzenlemektedir. Proje, insansız hava aracı saldırıları için hedef tespitini geliştiren bir programı içeriyor. Yaklaşık 5 bin Google işçisi projenin iptal edilmesi için kurum içinde hazırlanan bir imza metnini imzalarken, düzinelerce işçi de istifa etti. Geçtiğimiz günlerde […]