Faşizm Almanya’da neden zafer kazandı?

Franz Dahlem[1] Almancadan Çeviren: Rıza Sami   Yoldaşlar, bu kongrede problemleri ele alırken ve taktiğimizin ne olacağını belirlerken, her şeyden önce iki belirleyici olguyu ön planda tutmak zorundayız: İşçi sınıfının Almanya’daki yenilgisi ve iktidarın Hitler faşizmi tarafından ele geçirilmesi. Faşist tehlikenin geriletilmesi konusunda Fransa’daki kardeş partimizin Halk Cephesi ve Birleşik Cephe konusundaki başarıları. Almanya’da yaşanan olaylar tüm dünyada ve özellikle […]

Paris Komünü: İşçi sınıfının ilk iktidarı

Deniz Uztopal   1870 Fransa-Prusya savaşı gerici bir hanedan savaşı olarak patlar ve kısa bir süre içinde Fransa’nın orduları askeri yenilgiler alır. Bunların ilk haberlerinin ulaşmasıyla birlikte 7 ve 9 Ağustos’ta Paris, Lyon, Marsilya, Toulouse gibi büyük şehirlerde kitlesel gösteriler gerçekleşir. Paris’te ise 2 Eylül’de Napolyon’un Sedan’da aldığı yenilginin bilgisi ulaştığında emekçi kitleler 4 Eylül’de Meclisi basar ve İmparatorluk yıkılarak […]

Münih işçi-asker-köylü konseyler cumhuriyeti

Serdar Derventli   Son Alman İmparatoru II. Wilhelm için sosyal demokratlar (SPD), “vatansız kalfalar”dı (“vaterlandslosen Gesellen”). Wilhelm’in sosyalistleri aşağılamak için kullandığı bu sözünün ardında Komünist Manifesto’da yer alan “İşçilerin vatanı yoktur” sözü yatmaktaydı. Sosyal demokrat SPD’nin önemli bir kanadı, partinin kurulduğu günden beri sürekli “daha iyi vatansever” olduklarını kanıtlama çabası içindeydi. Birinci emperyalist paylaşım savaşının (1914-1918) arifesi bunun için iyi […]

III. Enternasyonal’in kuruluşu ve mücadelesi  

Ali Yaşar Geçen sayımızda III. Enternasyonal’in kuruluşuna doğru giden süreci genel hatları ile özetlemeye çalışmıştık. II. Enternasyonal’in Almanya, Fransa vb. gibi etkin partilerinin ve önderlerinin emperyalist paylaşım savaşında kendi burjuvalarının ve hükümetlerinin peşine takılmaları, onları desteklemekle kalmayıp bazı örneklerde –Belçika vb.- görüldüğü gibi bu hükümetlerde görev almaları, dahası sonrasında devrim ve ayaklanmaları bastırma konusunda aktif görev üstlenmeleri  II. Enternasyonal’i utanç […]

İkinci Enternasyonal’in çöküşü ve Üçüncü Enternasyonal’e doğru

Ali Yaşar 1919’un Mart ayında dünya yeni bir Enternasyonal’in kuruluşuna tanıklık etmişti. Birinci emperyalist paylaşım savaşının yıkıntıları arasından yeni bir dünyayı kuracak güçler yeniden örgütleniyor, II. Enternasyonal’in çürümüş cesedi defnediliyordu. Rusya’da ilk işçi iktidarı kurulmuş, uluslararası işçi sınıfının ve dünyanın ezilen halklarının önünde hem sınıfsal kurtuluşa, hem de kurtuluş savaşlarına ve özgürlüğe giden yeni bir yol açılmıştı. Bu sayıdan başlayarak […]

III. Enternasyonal’in gelişimi ve tarihsel rolü

Ali Yaşar Komünist Enternasyonal’in (KE) 22 Haziran 1921’de gerçekleştirdiği Üçüncü Kongre öncesinde uluslararası işçi sınıfının mücadelesini etkileyecek önemli olaylar olmuştu. Sosyal demokrasinin yardımlarıyla Almanya ve Macaristan’da işçi sınıfının devrimci mücadelesi bastırılmış, İngiltere’de maden, demiryolu ve nakliye işçilerinin mücadelesi sendika üst yöneticilerinin ihanetçi tutumuyla ağır bir yenilgiye sürüklenmiş, Amerikan işçi hareketinin tarihinde en büyük grev hareketi olarak bilinen 1919-1922 grev dalgası […]

Kasım Devrimi’nin 100. yıldönümü

CIPOML Avrupa Partileri* Alman işçilerinin ve devrimcilerinin 1918 Kasım Devrimi, işçi sınıfı ve sosyalizmin, sömürünün, sömüren ve sömürülen ilişkisinin ortadan kaldırılacağı bir toplum ve gelecek kurma idealinin gerçekleştirilmesinde,uluslararası işçi sınıfının destansı mücadeleleri arasındadır. 1914’ten beri süren barbar emperyalist savaşı, açlık ve yoksulluğu protesto edip başka bir sosyal sistem kurarak buna son verme arzusuyla devrim çağrısı Kiel’den yükselmişti. Birçok yerde işçi […]

Seçim sistemi üzerine

İ. Trajnin* Kapitalist ülkelerde seçim sisteminin ortaya çıkışı, kitlelerin burjuvazi önderliğinde feodalizm ve mutlakiyeti yıkıp soyluların ve ruhban sınıfının ayrıcalıklarını yok etmesine bağlı olarak burjuva demokrasisinin ortaya çıkışı ve gelişimi ile bağlantılıdır. Burjuvazi kendi demokrasisini kurarken, tüm halkı temsil ettiğini iddia ederek, ulusal egemenlikten, yani halkın sınırsız iktidarından söz etti. Gerçekte ise, kendi sınıf çıkarlarını halkın çıkarları olarak, kendi diktatörlüğünü […]

Sovyetler Birliği’nde sağlık hizmetleri

Şükran Doğan Dünyada ve ülkemizde özellikle 1980 sonrası hız kazanan neoliberal politikaların bir parçası olarak hayata geçirilen özelleştirmelerden, sağlık hizmetlerinin azade kalması mümkün olamazdı, olmadı da. Sermaye açısından ciddi kar kapısı olarak görülen sağlık hizmetleri alanında çeşitli yöntemlerle sürdürülen özelleştirmeler bugün çok ciddi boyutlara varmış durumdadır. Kapitalizm koşullarında zaten hiçbir zaman tamamen ücretsiz verilmemiş olan sağlık hizmetlerinin özel sektöre daha […]

Mücadele yoldaşlığı ve devrimci adanmışlık

Çetin Akdeniz Emek Partisi MYK ve İstanbul Yürütme Komitesi üyesi Metin İlgün’ün erken yaşta ölmesi üzerine cenazesinde yapılan konuşmalarla hakkında yazılan çok sayıdaki yazıda, onun işçi sınıfı ve emekçilerin sömürü ve baskıdan kurtuluşu için sürdürülen örgütlü mücadelenin yorulmak bilmez, kararlı ve fedakâr bir militanı olduğu vurgusu özel bir yer tutuyordu.[1] 15-16 yaşlarında başlayan, 12 yıla yakın bölümü zindanlarda geçmiş 40 […]