50. yıldönümünde 6 Mayıs: Burjuvazi, cuntaları ve tiranları değil halk kazanacak!

Çetin Akdeniz 12 Mart 1971 cuntası, kitle mücadelesinin önünde yer alan, mücadeleyi örgütleyen, örgütlü ileri kesimleri oluşturan geniş işçi-emekçi, genç ve aydın kesimleri ezerek, cuntacı generallerden birinin deyişiyle “ekonomik gelişmeyi aşan sosyal gelişme”nin önünü kesmeyi başlıca görevi olarak belirlemişti. Cunta, 1960 sonrasında, özellikle de ikinci döneminde yükselen işçi-emekçi ve gençlik mücadelesini ezme politikasını “anarşi ve teröre karşı mücadele” olarak ifade […]

Türkiye gençliğinin güncel durumu ve mücadelesine dair

Ekin Yoldaş Kalı GİRİŞ Erdoğan’ın 2020 üniversite sınavı öncesi sınava girecek gençlerle gerçekleştirdiği yayın nedeniyle sosyal medya platformlarında yüz binlerce genç tarafından protesto edilmesiyle gençlik popüler bir biçimde siyasetçilerin, gazetecilerin ve yazarların güncel konusu haline gelmişti. Bu durum yoğunluğunu yitirse de gençliğin ne yöne doğru ve nasıl hareket edeceği uzun zamandır burjuvazinin çeşitli kesimlerinin gündemlerinin ilk sıralarında yer alıyor. İlk […]

50. yılında dünyanın 68’i ve Türkiye’nin özgünlüğü

Kadir Yalçın ‘68, etkisini dünya ölçüsünde hissettiren yakın zamanların devrimci dönemidir. Sonra Fransa ve Brezilya’da, Türkiye ve Burkino Faso ya da Tunus’la Mısır’da devrimci dönem oluşup oluşmadığı tartışması bir yana, lokal ayağa kalkışlar yaşansa bile, -Arap ülkeleriyle sınırlı kalmasına karşın birbirini tetikleyen Arap ayalanmaları dışta tutulursa- işçi, gençlik ya da sömürülen yığınların hareketi ülke sınırlarını aşamayıp sınırlı kalmış, dünyayı etkisi […]