Taşeron işçiler, KHK ve kadro mücadelesi

Onur Bakır GİRİŞ Bu yazıda önce Türkiye’de kamuda, kamu işçiliğinin nasıl tasfiye edildiğini ve taşeronlaştırmanın nasıl büyüdüğünü ele alacak, ardından da taşeronlaştırmanın nasıl bir seyir izlediğini masaya yatıracağız. Taşeron işçilere kadro vaadinin gündeme gelmesinin toplumsal ve siyasi dinamiklerini inceledikten sonra, 24 Aralık 2017’de yürürlüğe giren 696 sayılı KHK ve KHK uyarınca 1 Ocak 2018 tarihinde yayımlanan tebliğin taşeron işçiler ile […]

Suriye’de emperyalist paylaşım ve Afrin operasyonu

Y. Yılmaz Karataş Irak’ta olduğu gibi Suriye’de de IŞİD sonrası dönemin en görünür sonucu başını Rusya ve ABD’nin çektiği paylaşım mücadelesinin belirgin hale gelmesi oldu. Suriye’de egemenlik mücadelesi yürüten güçlerin doğrudan karşı karşıya gelmemesi nedeniyle uzunca bir süre ‘vekâlet savaşı’ olarak adlandırılan savaş, bu emperyalist güçlerin ve arkalarında saf tutan bölge rejimlerinin de dahil olduğu bir savaşa doğru evrildi. Türkiye’deki […]

OHAL ve Afrin arasında 8 Mart’a giderken kadınların gündemi

Cevriye Aydın TSK’nın Afrin Harekâtı, yaşadığı sıkışmışlığı aşma yolunda AKP iktidarına içeride bir nefes aldırmış gibi görünüyor. Bu vesileyle ulusal duyguları ayağa kaldıran hamasi milliyetçilik ve şehitliği kutsayan bilcümle dini klişeler, birlikte bir Afrin dayanağına dönüştürüldü. OHAL koşulları altında KHK’larla temel hukuk ilkelerini bertaraf eden uygulamaların ardından TSK’nın Afrin harekâtı, sürek avına benzer günlük bir rutin içinde gözaltı ve tutuklamaların […]

‘Yerli ve milli’ düzmece ÖSO

Kadir Yalçın ÖSO adını son birkaç yıldır fazlasıyla duyuyoruz. Ancak bu ad ilk 2011’de kullanılmaya başlanmıştı. “Arap Baharı”nın dalgaları Suriye’ye ulaşmış, bu ülkenin halkı da neo-liberal sürece adım atılmasının oluşturduğu tepkilerin yanı sıra en başta özgürlük talebiyle güçlü gösterilerle ve kitlesel olarak ayağa kalkmış; batılı emperyalistler ise hemen “iş”e el atıp müdahalede bulunarak, durumdan kendi çıkarları doğrultusunda yararlanmaya girişmişlerdi. Erdoğan […]

Metal sözleşmesi: Koşullar, zorluklar ve bazı sonuçlar

Çetin Akdeniz Metal işçilerinin yeni toplusözleşme döneminde ileri sürdükleri talepleri, taleplerinin kabul edilmesi için başvurdukları eylemler ve ardı sıra imzalanan toplusözleşmenin kapsamında yer alan ‘iyileştirmeler’in çerçevesiyle bu toplusözleşmenin işçiler tarafından değerlendirilişi; işçi hareketinin geneli açısından olduğu kadar, 2015 yılındaki direnişleriyle, işçi hareketi üzerine literatüre “metal fırtına” söyleminin yerleşmesini sağlayan metal işçileri hareketinin 2018 Ocak-Şubat’ı itibarıyla içinde bulunduğu durum açısından da […]

Slattery ve Aron’un görüşleri üzerine – 4

  Yusuf Akdağ KAPİTALİZMİN “YIKILMASI” TARİHLENEBİLİR Mİ? Raymond Aron, “kapitalizmin yıkımı ve çelişkisiz bir toplumun ortaya çıkışı”nın kaçınılmazlığından sözedip gerçekleşme biçimi ve zamanının önceden bilinemeyeceği görüşünün “düşünce için doyurucu” olmadığını belirterek bu görüşü belirsizlikle niteler ve “Tarihi belli olmayan ve belirtilmeyen bir olay ile ilgili bir kestirimin fazla bir anlamı yoktur ya da en azından bu türden tarihsel bir yasa […]