Kamu ve kamulaştırma tartışmaları…

Kadir Yalçın Kamusallık ve kamulaştırma sorunu, yalnızca Marksistler ve bu iddiada olanlarla sınırlı olmayan, küçük burjuva devrimcileri ve reformcularıyla hatta bazı özel durumlarda liberal ve neo-liberal olanlarını da kapsayarak burjuvazinin çeşitli eğilimlerine varıncaya kadar çok geniş bir çevreyi ilgilendirmiş kadim bir tartışmanın konusudur. 2008 Krizi döneminde hatırlanan kamusallaştırmalar, Covid-19 Pandemisi günlerinde yine gündem olmuş; pandemi karşıtı “paketler” çerçevesinde temel bir […]

Güncel ekonomik gelişmeler üzerine

Cemal Doğan Türkiye, kapitalist dünyanın gelişmekte olan ülkeler kategorisinde yer alan, orta gelişmişlik düzeyinde, bağımlı bir ülke. Dünya kapitalist ekonomisiyle entegrasyon ve bağımlılık ilişkileri son otuz, özellikle de AKP hükümetleri dönemi olan son 18 yılda ivmelenerek yeni özellikler kazandı. Ulusal Kurtuluş Savaşının güdük ulusal kazanımlarının, yabancı sermaye ve meta hareketlerini sınırlayan ve ulusal ekonomiyi koruyan önlemlerin son kırıntıları da bu […]

27 Mayıs ve AKP’nin sahip çıktığı miras

Yusuf Akdağ AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi de yanına alarak gittiği Yassıada’da -adı 2013’te “Demokrasi ve Özgürlükler Adası” olarak değiştirilmiştir- yaptığı açıklamalar darbe tartışmalarına yeni bir dinamizm kattı. 27 Mayıs 1960’ın altmışıncı yılına denk getirilerek yapılan devlet töreni ya da anmasında yaptığı konuşmada Erdoğan, CHP’yi darbe destekçiliğiyle suçlayarak Bayar-Menderes-Özal “geleneği”ni sahiplendi. Erdoğan, daha önceki […]

Libya’da emperyalist paylaşım mücadelesi ve Türkiye’nin rolü

Y. Yılmaz Karataş 2010 sonu ve 2011 başlarında Tunus ve Mısır’da diktatörlerin devrilmesiyle sonuçlanan ve Arap coğrafyasındaki diğer ülkelere yayılan halk ayaklanmaları, işbirlikçilerini kaybeden emperyalistlerin bu ayaklanmaları, bölgeyi kendi politik eksenlerinde yeniden dizayn etme politikasının bir dayanağı olarak kullanmaya yönelik müdahalelerinin önünü açmıştı. Coğrafi olarak Tunus ve Mısır arasında yer alan Libya, başındaki Kaddafi’nin batılı emperyalistler tarafından güvenilmez bir diktatör […]

Liberal düzenin çöküşü

Sinan Birdal ABD’de George Floyd’un polis tarafından öldürülmesiyle başlayan kent ayaklanmaları bir kez daha toplumsal hareketlerin siyasete müdahale imkanlarını gösterdi. Sokak protestoları polis şiddetini gündeme taşımakla kalmadı, sömürgeciliğin sembollerinden başlayarak kapitalizme dair bir tartışmayı da başlattı. Irkçılıkla kapitalizm arasındaki tarihsel bağlantıyı ifşa etti. Kritik bir seçimin öncesinde başlayan bu sokak hareketi 1968’in yenilgisiyle açılan bir parantezin kapanmakta olduğunu gösteriyor. Bir […]

ABD eylemlerinin nedenleri, karakteri ve olası sonuçları

Ekim Kılıç Bu yazı yayınlandığında, 25 Mayıs’ta George Floyd (46) adlı siyah Amerikan vatandaşının Minneapolis polis teşkilatı memuru Derek Chauvin ve beraberindeki üç polisin dolaysız yardımı ve gözetiminde katledilmesinden sonra başlayan halk eylemliliği birinci ayını tamamlamış olacak. Bu süre zarfında yeni biçimler alarak güçlenen halk mücadelesi kısa süre içinde, on yıllar boyunca gerçekleşmeyen değişimi birkaç haftaya sığdırmayı başardı. ABD halklarının […]