Kürt sorunu ve “Bölgesel Emperyalizm” teorisi

Proletarya devrimi uluslararası bir devrimdir ve dünya proletaryasının (ve halklarının) kurtuluşuna yöneliktir. Ölçeği, evrensel bir sistem olan kapitalizmin alternatifi olarak, tek tek ülkelerde biçimiyle ulusal ama içeriğiyle evrensel bir mücadelenin ürünü olabilecek sosyalizmin (komünizmin) tek olanaklı zemini olan dünyadır. Mustafa Yalçıner Demokratik Modernite adlı yayının 2022 Şubat sayısında Veysi Sarısözen’in bir makalesi yayınlandı. Kendisini lağveden eski TKP’nin İ. Bilen döneminde […]

Kürtlerin ulusal hak mücadelesi ve emperyalist tehdit

Çetin Akdeniz Kürtlerin de, bütün öteki uluslar gibi kendi ulusal kaderlerini belirleme, yani siyasal devletlerini kurma hakkının tartışılmaz meşruluğunu savunan çok sayıda makale Teori ve Eylem, Özgürlük Dünyası ve özel olarak bu soruna verilen önem dolayısıyla yayımlanmış “Demokratik Barışçı Çözüm ve Kürt Sorunu“[1] başlıklı kitapta bulunabilir. Bunu bilerek sorunun Marx ve Engels tarafından temelleri atılmış, Lenin ve Stalin tarafından etraflıca […]

Suriye’de emperyalist paylaşım ve Afrin operasyonu

Y. Yılmaz Karataş Irak’ta olduğu gibi Suriye’de de IŞİD sonrası dönemin en görünür sonucu başını Rusya ve ABD’nin çektiği paylaşım mücadelesinin belirgin hale gelmesi oldu. Suriye’de egemenlik mücadelesi yürüten güçlerin doğrudan karşı karşıya gelmemesi nedeniyle uzunca bir süre ‘vekâlet savaşı’ olarak adlandırılan savaş, bu emperyalist güçlerin ve arkalarında saf tutan bölge rejimlerinin de dahil olduğu bir savaşa doğru evrildi. Türkiye’deki […]

Bağımsızlık referandumu ve UKKTH’nin ‘sol’dan inkarı

Yusuf Akdağ Irak Kürdistanında yapılan “Bağımsızlık Referandumu” dolayısıyla ve Barzani yönetiminin ABD ile ilişkilerinin işbirlikçi karakteri öne çıkarılarak “sol”dan yapılan açıklamalar, ulusal kaderini tayin hakkı karşısındaki liberalve anarşizan-Trockist anlayışları bir kez daha “gün ışığı”na çıkardı! Irak Kürdistanı ve Barzani yönetimi örnek gösterilerek emperyalistler(ABD) ve İsrail gibi bir bölge gücüyle işbirliği gerekçesine dayandırılmak istenen referandum ve bağımsızlık karşıtlığı, biçimsel farklılıklarına karşın, […]

IŞİD sonrası Irak’ın paylaşımı: Kerkük sorunu ve bağımsızlık referandumu

Y. Yılmaz Karadaş 2011’de başlayan Suriye Savaşı’ndan en dolaysız etkilenen ülkenin Irak olduğu biliniyor. Çünkü Suriye savaşı, Irak’ta ABD’nin 2003’te kurduğu sisteme rağmen bir türlü çözülemeyen mezhepsel (Şii-Sünni) ve etnik (Arap-Kürt-Türkmen) sorunları[1] tetikleyen ve derinleştiren bir rol oynadı. Bu dönemde, ABD müdahalesiyle Saddam’ın devrildiği 2003’ten sonra iktidardaki etkinliklerini kaybettikleri için Şii ağırlıklı merkezi hükümet ile ciddi bir gerilim yaşayan Sünni Araplar […]