Salgın süreci, 1 Mayıs ve işçi hareketi

Deniz Irmak İşçi sınıfının Uluslararası Birlik, Dayanışma ve Mücadele günü 1 Mayıs ülkemizde ve tüm dünyada koronavirüsün neden olduğu salgın hastalık koşullarında kutlandı. Fiziki mesafenin korunması başta olmak üzere zorunlu sağlık önlemleri nedeniyle sembolik düzeyde katılımlarla yapılan merkezi eylemler -ki en kitlesel olanı Yunanistan’da 1000 kişinin katıldığı eylemdi- bir yana bırakıldığında kutlamalar asıl olarak işyeri kutlamaları ve 1 Mayıs gecesi […]

‘Sağlık reformları’ kıskacında pandemi

Bülent Nazım Yılmaz[1] 2019 yılı Aralık ayında Çin’de başlayan Covid-19 salgını kısa sürede tüm dünyayı sardı. Birçok ülkede sağlık sistemleri alt üst oldu. Avrupa’nın en güçlü görünen ülkelerinde ve neoliberalizmin patronu ABD’de hastaneler doldu, yoğun bakım yatakları yetmedi. Hastalar otoparklara konan seyyar yataklarda izlendi, toplu mezarlara gömüldü.  Dünya gelirinin büyük bir kısmını elinde tutan devletlerin salgın karşısında hazırlıksızlıkları ve yetersizlikleri özellikle salgının ilk günlerinde dikkat çekiciydi. Bu […]

Pandemi ve bilim

Duygu Günola İnsanın hastalıklarla ve mikroorganizmalarla ilişkisi kendisinin varoluşu kadar eski. İnsanlığın avcı-toplayıcı günlerinde de kimi hastalıkların var olduğu düşünülmekte. Ancak ilk salgın hastalıkların insanın tarıma başlayarak yerleşik hayata geçmesiyle ortaya çıktığı rivayet edilir. Tarihte bilinen (kayda geçen) ilk salgın M.Ö. 431’de başlayan ve 27 yıl süren Peloponnais (Peloponez) Savaşı sırasındaki Atina vebasıdır. Peloponez Savaşı Atina Şehir Devleti ile Sparta’nın […]

‘İşin demokratikleştirilmesi’ çağrısı ve ‘finansallaşma’ üzere kısa bir tartışma

Yusuf Akdağ “Covid-19 salgınının etkileri” dolayısıyla sürdürülen tartışmalara işaret eden Prof. Dr. Erinç Yeldan, Cumhuriyet Gazetesi’ndeki makalesinde, salgınla mücadelenin “salt bir sağlık hizmetleri mücadelesinden ibaret” olmadığını; küresel sistemin “ekonomi politik dönüştürülmesine yönelik tahayyül ve tartışmaları” da uyarmış olduğunu belirterek, “sol”daki bazı yaklaşımlara ilişkin düşüncelerini açıkladı. Bir süre önce, dört bin kadar akademisyen, düşünür ve aktivistin imzasıyla yayımlanan “işin demokratikleştirilmesi” başlıklı bir çağrıya işaret eden […]

Sınıf bilinçli işçilerin sorumluluğu

Çetin Akdeniz İçinde bulunduğumuz dönemin olası kıldığı tehlikelerden biri de, kaderci bir görüş açısından insan türünün ve canlı (beşeri) yaşamın geleceğine dair umutsuzluk halidir. Bu sadece dünyasal bir virüsün mevcut bilimsel düzey ile karşı mücadelenin henüz başarılamamış olmasından kaynaklanmıyor. Bir etken olmakla birlikte ilaç ve aşı çalışmalarının yanısıra gerek bireysel bazda gerekse sermaye devletleri ve hükümetlerinin uygulamaları kapsamındaki “önlemler” bu […]

Diyanet ve laiklik mücadelesi

Ç. Çağan Adıgüzel Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın 24 Nisan Cuma tarihli konuşmasında[1] salgın hastalık veya toplumsal sorunların nedenini eşcinselliğin ve zinanın “yaygınlaşmasına” bağlaması büyük bir tepki çekti. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın iddiası kuşkusuz ilk kez karşılaşılan bir durum değil. Her doğal afetin, vatandaşın tepkisinin acılarıyla orantılı olarak katlandığı ve bunların hükümetin sermaye yanlısı politikalarını tartışmaya açtığı her krizin “ilahi irade”nin […]