Aylık Arşiv: Haziran 2020

Salgın süreci, 1 Mayıs ve işçi hareketi - Deniz Irmak ‘Sağlık reformları’ kıskacında pandemi - Bülent Nazım Yılmaz Pandemi ve bilim - Duygu Günola ‘İşin demokratikleştirilmesi’ çağrısı ve...
Deniz Irmak İşçi sınıfının Uluslararası Birlik, Dayanışma ve Mücadele günü 1 Mayıs ülkemizde ve tüm dünyada koronavirüsün neden olduğu salgın hastalık koşullarında kutlandı. Fiziki mesafenin korunması başta olmak üzere zorunlu sağlık önlemleri nedeniyle sembolik...
Bülent Nazım Yılmaz 2019 yılı Aralık ayında Çin’de başlayan Covid-19 salgını kısa sürede tüm dünyayı sardı. Birçok ülkede sağlık sistemleri alt üst oldu. Avrupa’nın en güçlü görünen ülkelerinde ve neoliberalizmin patronu ABD’de hastaneler doldu, yoğun bakım yatakları yetmedi. Hastalar otoparklara konan...
Duygu Günola İnsanın hastalıklarla ve mikroorganizmalarla ilişkisi kendisinin varoluşu kadar eski. İnsanlığın avcı-toplayıcı günlerinde de kimi hastalıkların var olduğu düşünülmekte. Ancak ilk salgın hastalıkların insanın tarıma başlayarak yerleşik hayata geçmesiyle ortaya çıktığı rivayet edilir....
Yusuf Akdağ “Covid-19 salgınının etkileri” dolayısıyla sürdürülen tartışmalara işaret eden Prof. Dr. Erinç Yeldan, Cumhuriyet Gazetesi’ndeki makalesinde, salgınla mücadelenin “salt bir sağlık hizmetleri mücadelesinden ibaret” olmadığını; küresel sistemin “ekonomi politik dönüştürülmesine yönelik tahayyül ve tartışmaları”...
Çetin Akdeniz İçinde bulunduğumuz dönemin olası kıldığı tehlikelerden biri de, kaderci bir görüş açısından insan türünün ve canlı (beşeri) yaşamın geleceğine dair umutsuzluk halidir. Bu sadece dünyasal bir virüsün mevcut bilimsel düzey ile karşı...
Ç. Çağan Adıgüzel Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın 24 Nisan Cuma tarihli konuşmasında salgın hastalık veya toplumsal sorunların nedenini eşcinselliğin ve zinanın “yaygınlaşmasına” bağlaması büyük bir tepki çekti. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın...

Block title