‘Sağlık reformları’ kıskacında pandemi

Bülent Nazım Yılmaz[1] 2019 yılı Aralık ayında Çin’de başlayan Covid-19 salgını kısa sürede tüm dünyayı sardı. Birçok ülkede sağlık sistemleri alt üst oldu. Avrupa’nın en güçlü görünen ülkelerinde ve neoliberalizmin patronu ABD’de hastaneler doldu, yoğun bakım yatakları yetmedi. Hastalar otoparklara konan seyyar yataklarda izlendi, toplu mezarlara gömüldü.  Dünya gelirinin büyük bir kısmını elinde tutan devletlerin salgın karşısında hazırlıksızlıkları ve yetersizlikleri özellikle salgının ilk günlerinde dikkat çekiciydi. Bu […]