Türkiye’nin emperyalizme bağımlılığı ve anti emperyalist mücadele

Yusuf Akdağ   Türkiye’yi “sömürge”, “yarı sömürge”; “Batı ittifakı’nın ön cephe ülkesi”; ABD’nin ve Batılı emperyalistlerin “taşeronu” olarak niteleyen çok sayıda yazar, ‘sol’ siyasetçi, devrimci ve sosyalist örgüt ve parti olmuştur. Türkiye üzerine sosyo-ekonomik analizlerle bağlı olarak yapılan bu niteleme(ler), Türkiye’nin Batılı emperyalist devletlerle ilişkilerini veri almaktadır. Bağımlılık sorununun günümüz kapitalizmi koşullarında “karşılıklı bağımlılığa dönüştüğü”, sermaye hareketi ve uluslararası ticaretin […]

Dinin Toplumsal İşlevi Üzerine Kısa Notlar

Yusuf Akdağ Türkiye’nin son on yıllarında laiklik, şeriat, modernleşme, sekülerleşme, deizm, ateizm, siyasal İslam, Türk-İslam sentezi ve Türk İslamı kavramları etrafında sürdürülen tartışma daha belirgin biçimde aleniyet kazandı. Din eksenli olarak da nitelenebilecek bu tartışmanın iktisadi toplumsal gelişme, kırdan kente nüfus göçündeki muazzam artış, devlet yönetiminin ideolojik, eğitsel, kültürel ve diğer politikaları ve hatta ülkeye dışarıdan milyonlarca sığınmacı-göçmenin ‘akışı’yla bağlı […]

Emperyalist barbarlık, göç ve sığınmacılar sorunu

Yusuf Akdağ 2022 yazında en çok duyulan haber başlıkları arasında, neredeyse tüm ülkelerde artan enflasyon, Ukrayna’da devam eden savaşın yanı sıra sığınmacı ve göçmen akınları da yer aldı. Haber ajansları, Haziran ayının son haftasında, Fas’tan İspanya’ya geçmeye çalışan yüzlerce kişiden yüz kadarının Fas “güvenlik güçleri” tarafından kurşunlanarak öldürüldüklerini duyurdu. İspanyol yöneticiler bu toplu katliam için Fas yetkililerine teşekkür ettiler. Aynı […]

Emperyalizm ve savaşlar sorunu

Yusuf Akdağ “Tarihin sonu”, “Yeni Dünya Düzeni” ve “Küreselleşme” adlandırmalarıyla formüle edilip teorisi yapılan, savaşsız ve refaha boğulma yoluna girmiş yeni bir kapitalist dünya idi! Abartı ve çarpıtmaya dayalı kurgusal anlatı(lar), kapitalist-emperyalist dünya sistemi dışında bir başkasının mümkünsüzlüğünü tanıtlama iddiasına sahipti ve 20. yüzyıl boyunca tanık olunmuş-yaşanmış tüm olumsuzlukları sosyalizm ve Sovyetler Birliği’nin varlığıyla gerekçelendirmeye özel ve aşırı bir önem […]

‘Popülizm’ tartışmaları ve Marksistlerin yaklaşımı – 2

Yusuf Akdağ “POPÜLİZM” “KÖTÜLÜK” MÜ, “OLANAK” MI? “Popülizm” üzerine kalabalık yazın bazı belirlemeler yapmayı mümkün kılıyor: I-) Burjuva “merkez partileri”nin yönetici ve sözcüleri, kendi dışlarındaki parti ve hareketlerin, özellikle de sol-sosyal demokrat ve reformcu partilerin “halk iradesi ve halkın istemleri” söylemiyle siyasal iktidara yönelttikleri eleştirileri “popülizm” olarak nitelemektedirler. Burjuva “merkez”ci bu yaklaşımda “popülizm”,  ‘sağ’dan ‘sol’a; dini-milliyetçi çıkışlardan ekolojik ve feminist […]

“Popülizm” tartışmaları ve Marksistlerin yaklaşımı – 1

Yusuf Akdağ “Popülizm”, düzinelerce yazarın binlerce sayfa tutan çok sayıdaki kitap ve makalesine “konu” başlığı olmuş bir “kavram” özelliği kazanmış -ya da bu düzeye çıkarılmış bulunuyor! “Popülizm külliyatı”da diyebileceğimiz bu yazında kavram, genel olarak belirlenimi güçlük gösteren “halkçılık” karşılığı kullanılmakla birlikte, daha belirgin şekilde ‘muhalif politikalar’ın farklı biçimleriyle özdeşleştirilmekte; küreselleşme ve neoliberalizmle bağlantılı ekonomi politikalar çerçevesinde kavramsallaştırılmakta; “klasik”, “neoliberal” ya […]

Faşizme Karşı Mücadele: Tarihsel deneyimler ve güncel durum

Yusuf Akdağ |  Faşizme karşı mücadeleden söz edebilmek için faşizmin bazı temel özelliklerine işaret etmek gerekir. Çeşitli diğer makalelerde konu bu yönleriyle de irdeleneceği için burada bu özelliklerden yalnızca bu makalenin kapsamıyla bağı ölçüsünde söz edilecektir. Faşizmi bir mali grubun, küçük ve orta tabakaların, bir partinin politikalarına indirgeyenler olduğu gibi burjuva hükümet değişiklikleri çerçevesinde tanımlayanlar da olmuştur. Ancak faşizm, bir […]

Kadına yönelik şiddete yaklaşım sorunu üzerine bazı ön notlar

Yusuf Akdağ 1981’de Latin Amerika Kadın Komitesi tarafından ilan edilen, adına uygun şekilde, 17 Aralık 1999’da BM tarafından benimsenmesiyle 25 Kasım’ın “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü” olarak kabul edilmesinden bu yana, her yıl 25 Kasım’da çeşitli etkinlikler düzenlenmekte; resmi kurumların temsilcileriyle siyasal partiler ve kadın örgütlerinin yöneticileri, soruna yaklaşımlarıyla bağlı açıklamalar yapmaktadırlar. 2018 Kasım ayında da Türkiye ve dünyanın […]

İstifa, görevden alma, atama ve ‘yeni dönem’in eski politikaları

Yusuf Akdağ Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın görevinden istifa etmesi ve ardı sıra saray kabinesi ve üst bürokrasisinde yapılan bazı yeni görevlendirmeler, istifanın ilan biçimi, aracı, dili-üslubu üzerine dikkat dağıtıcı spekülatif söylem ve tartışmaları da geride bırakacak şekilde “yeni bir dönem” tartışmasıyla daha geniş bir platforma taşındı. ‘Tek adam rejimi’nin en üst sorumlusunun ekonomide ve hukukta reform yapılacağına dair […]

Paris’te güç gösterisi

Yusuf Akdağ Emperyalizm çağının ilk büyük savaşının (1. Emperyalist Paylaşım Savaşı ya da Birinci Dünya Savaşı) sona ermesinin ve bu savaşın bitiminde düzenlenen “Paris Barış Konferansı”nın 100. yılına (11 Kasım 2018) denk getirilerek Paris’te düzenlenen “Paris Barış Forumu”, emperyalist güçlerle işbirlikçilerini temsil eden politikacıların “barış” üzerine ikiyüzlü açıklamalarına sahne oldu. Fransız emperyalizmi adına EmmanuelMacron’un çağrısıyla Paris’te bir araya gelen emperyalist […]