Yaşanılanlardan Öğrenmek mi Yakın Geçmişe Reddiye mi?

Çetin Akdeniz   Sendika.org, “Sosyalist hareket, özeleştiri ve yeniden inşa” başlığı altında ve “Sosyalist hareket açısından yenilgiyi nasıl tanımlamalı? Sosyalist hareketin krizini aşmak için ne yapmalı; kimle yapmalı, nasıl bir kadro ve kitle politikasıyla yapmalı?” soruları kapsamında “sosyalist hareketten temsilciler ve entelektüellerle” yaptığı söyleşi ve sorulara yazılı yanıtları hayli kapsamlı bir dosya halinde yayımladı. Bu dosya kapsamında sorulan sorulara verilen […]

2023 seçimleri üzerine bazı notlar

| Çetin Akdeniz Seçim kararı, işçi ve emekçilerin, küçük üretici ve esnafın izlenen ekonomik-sosyal politikalara duydukları tepkileri çeşitli yöntemlerle dışa vurmakta oldukları bir dönemde, depremin yol açtığı yıkım nedeniyle yaşanan “infial” koşullarında ilan edildi. Düşük ücret, işsizlik, yoksulluk ve hayat pahalılığı, grev yasakları ve siyasal baskı; muhalif gazeteci ve politikacıların saldırıya uğraması ve gözaltına alınması, İstanbul Sözleşmesinin iptali ve 6284 […]

TEKLİF’İN TEKLİFİ: AHLÂKİ-ŞER’İ KAPİTALİZM

Çetin Akdeniz   Teklif adıyla yayımlanan “2 aylık düşünce dergisi”, Ocak 2023 tarihli 7. sayısında “Siyaset” ana başlığı altında ve İslam’ı referans göstererek, mevcut durumda bölünmüş “millet” gerçekliğinin İslam ahlâkı ve ilkeleri zemininde yeniden inşa edilmesi ihtiyacına dikkat çekmekte; “kendimiz olarak” var olmanın ancak bu durumda mümkün olacağını ileri sürmektedir. Dergi yazarları “ferdin” ve toplumun “var olma siyaseti”ni devletin (“siyaset”), […]

50. yıldönümünde 6 Mayıs: Burjuvazi, cuntaları ve tiranları değil halk kazanacak!

Çetin Akdeniz 12 Mart 1971 cuntası, kitle mücadelesinin önünde yer alan, mücadeleyi örgütleyen, örgütlü ileri kesimleri oluşturan geniş işçi-emekçi, genç ve aydın kesimleri ezerek, cuntacı generallerden birinin deyişiyle “ekonomik gelişmeyi aşan sosyal gelişme”nin önünü kesmeyi başlıca görevi olarak belirlemişti. Cunta, 1960 sonrasında, özellikle de ikinci döneminde yükselen işçi-emekçi ve gençlik mücadelesini ezme politikasını “anarşi ve teröre karşı mücadele” olarak ifade […]

Kitle hareketinin bazı özellikleri ve devrimci çalışma

Çetin Akdeniz Yıllar hızlanmış gibi devrilirken art arda, çok yoldaş düştü toprağa bizde ve ülkelerde görüp tanıdıklarımız, görmeksizin bildiklerimiz en yakını 80’lik genç militan Raul Franko’nun kan deryasına çevirdiği toprakların yiğit evladı ülkemiz devrimcilerinin Marksistlerinin büyük kardeşi aylar sıralı bizimkiler dizi dizi gökhan edge’den kaptan namık’a erdal, imran, ekrem, kenan bayrağı elinde atılmış da geliyor metin metin eylül, ekim, kasım […]

Kürtlerin ulusal hak mücadelesi ve emperyalist tehdit

Çetin Akdeniz Kürtlerin de, bütün öteki uluslar gibi kendi ulusal kaderlerini belirleme, yani siyasal devletlerini kurma hakkının tartışılmaz meşruluğunu savunan çok sayıda makale Teori ve Eylem, Özgürlük Dünyası ve özel olarak bu soruna verilen önem dolayısıyla yayımlanmış “Demokratik Barışçı Çözüm ve Kürt Sorunu“[1] başlıklı kitapta bulunabilir. Bunu bilerek sorunun Marx ve Engels tarafından temelleri atılmış, Lenin ve Stalin tarafından etraflıca […]

Sınıf bilinçli işçilerin sorumluluğu

Çetin Akdeniz İçinde bulunduğumuz dönemin olası kıldığı tehlikelerden biri de, kaderci bir görüş açısından insan türünün ve canlı (beşeri) yaşamın geleceğine dair umutsuzluk halidir. Bu sadece dünyasal bir virüsün mevcut bilimsel düzey ile karşı mücadelenin henüz başarılamamış olmasından kaynaklanmıyor. Bir etken olmakla birlikte ilaç ve aşı çalışmalarının yanısıra gerek bireysel bazda gerekse sermaye devletleri ve hükümetlerinin uygulamaları kapsamındaki “önlemler” bu […]

Mücadele yoldaşlığı ve devrimci adanmışlık

Çetin Akdeniz Emek Partisi MYK ve İstanbul Yürütme Komitesi üyesi Metin İlgün’ün erken yaşta ölmesi üzerine cenazesinde yapılan konuşmalarla hakkında yazılan çok sayıdaki yazıda, onun işçi sınıfı ve emekçilerin sömürü ve baskıdan kurtuluşu için sürdürülen örgütlü mücadelenin yorulmak bilmez, kararlı ve fedakâr bir militanı olduğu vurgusu özel bir yer tutuyordu.[1] 15-16 yaşlarında başlayan, 12 yıla yakın bölümü zindanlarda geçmiş 40 […]

Metal sözleşmesi: Koşullar, zorluklar ve bazı sonuçlar

Çetin Akdeniz Metal işçilerinin yeni toplusözleşme döneminde ileri sürdükleri talepleri, taleplerinin kabul edilmesi için başvurdukları eylemler ve ardı sıra imzalanan toplusözleşmenin kapsamında yer alan ‘iyileştirmeler’in çerçevesiyle bu toplusözleşmenin işçiler tarafından değerlendirilişi; işçi hareketinin geneli açısından olduğu kadar, 2015 yılındaki direnişleriyle, işçi hareketi üzerine literatüre “metal fırtına” söyleminin yerleşmesini sağlayan metal işçileri hareketinin 2018 Ocak-Şubat’ı itibarıyla içinde bulunduğu durum açısından da […]

Açlık grevi üzerine

Çetin Akdeniz Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen araştırma görevlisi Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça’nın, bu haksız uygulamayı protesto ederek işlerine yeniden dönmek için başlattıkları açlık grevi, bir yandan çeşitli kesimlerin ilgisini çeker ve destek eylemlerinin artmasına yol açarken, diğer yandan bu eylem türüne ilişkin bir tartışmayı da yeniden başlattı. Açlık grevine destek açıklamaları, bir günlük sembolik açlık […]