‘Yerli ve milli’ nedir, kim millidir?

Kadir Yalçın Temel bir tanımlayıcı olarak “yerli ve milli” sıfatı, R.T. Erdoğan’la birlikte vazgeçilmezlik kazandı. Olur olmaz her yerde kullanılan bu sıfat, Erdoğan ve uygulamalarının neredeyse alameti farikası oldu. Eskiden de “vatan-millet” vurgusu yapılmaz ve milliyetçilik hem de şovenizm düzeyine yükseltilmiş biçimiyle egemen sınıf ve yönetici kliklerin başlıca argümanlarından biri olarak iş görmez değildi. Ancak gelen gideni aratır misali şimdi […]

Sahte antiemperyalizm ve ardına gizlenmiş şovenizm

Ali Yaşar Önceleri İşçi Partisi (İP) idiler, sonra Vatan Partisi oldular. Genel Başkanları ise değişmedi. Doğu Perinçek her iki partinin de genel başkanı oldu. Politik çizgileri de hep aynı kaldı. Değişen sadece olayların gelişimi sonucu, sahip oldukları çizgiyi daha belirgin hale getirmeleri ve derinleştirmeleri oldu. Çizgileri ise “vatan savunusu” görünümü altında, ulusal bir politika izlediğini iddia ettikleri bir egemen sınıf […]

Slattery ve Aron’un görüşleri üzerine – 3

  Yusuf Akdağ ‘KAPİTALİZMİN KENDİNİ ORTADAN KALDIRMASI’ SÖYLEMİ NEYİ İFADE EDER? Marx’ın kapitalizm analizi üzerine irdelemesinde, kapitalizmin temel karakteristik özelliklerini muğlaklaştırıcı kavram ve ilişkilendirmeleriyle dikkat çeken Profesör Aron, Marx’ın kuramını içeriği ve ‘mantığı’ açısından da farklı gösterecek yorumlara baş vurur.[1] Bu türden yorumlardan biri de “kapitalizmin kendi kendini ortadan kaldırması“yla ilgilidir. Yazara göre, Marx, kapitalizmin “kendi kendini ortadan kaldıracağını” ileri […]

Danimarka’da devrimci bir alternatifin olanakları

Danimarka İşçileri Komünist Partisi* Danimarka, işçilerin sosyal ve siyasal kazanımlarının sürekli saldırı altında olduğu, Avrupa Birliği’nin ve çeşitli burjuva hükümetlerin neoliberal politikalarının son birkaç on yıldır uygulandığı, oldukça değişken bir siyasal ve sosyal dönemden geçiyor. Danimarka’ya ve Kuzey ülkelerine özgü “sosyal devlet” giderek birçok alanda kesintiye uğradı ve kırıntıları kaldı. Başkalarına örnek olabilecek bir sosyal kalkınma modeli olmak bir yana, […]

Sovyet biliminin 30 yılı – 2

Sergey Ivanovich Vavilov Sovyet iktidarının ilk on yılı, siyasi olarak muzaffer olan devrimin, ülke içindeki ve dışındaki düşmanlarına karşı silahlarla savunulması gereken bir dönemle başladı. Sonra, ilk dünya savaşının ve iç savaşın bir sonucu olarak yıkılmış olan ulusal ekonominin yeniden inşa dönemi geldi. Birçok durumda, bilim hızla ilerliyor; halkın kültürel ilerlemesine yaptığı katkının yanı sıra sanayide, ulaşımda ve tarımda yeniden inşa […]