Danimarka’da devrimci bir alternatifin olanakları

Danimarka İşçileri Komünist Partisi* Danimarka, işçilerin sosyal ve siyasal kazanımlarının sürekli saldırı altında olduğu, Avrupa Birliği’nin ve çeşitli burjuva hükümetlerin neoliberal politikalarının son birkaç on yıldır uygulandığı, oldukça değişken bir siyasal ve sosyal dönemden geçiyor. Danimarka’ya ve Kuzey ülkelerine özgü “sosyal devlet” giderek birçok alanda kesintiye uğradı ve kırıntıları kaldı. Başkalarına örnek olabilecek bir sosyal kalkınma modeli olmak bir yana, […]