Cumhuriyet ve laiklik üzerine

Ali Yaşar   AKP iktidarı döneminde genel olarak işbirlikçi tekelci burjuvazi ve bu tekellerin AKP tarafından doğrudan desteklenen kesimleri -beşli çete diye adlandırılan- daha hızlı olmak üzere büyüdü. Madalyonun bir yüzü bu artan sömürü ve büyüme olurken diğer yüzü işçi sınıfının örgütlerine saldırı, sendikalaşma çabalarının engellenmesi, politik yaşamın daha da gerileştirilmesi oldu. Erdoğan tekellerin temsilcilerine “eskiden grev falan oluyordu, bunları […]

Tek Parti Döneminde Laiklik

Ali Yaşar Hiç kuşku yok ki, son yıllarda ülkedeki güncel ideolojik ve politik tartışmalarda, politik kamplaşmalarda laiklik sorunu ilk sıralarda yer almaktadır. Laiklik konusu gündeme geldiğinde hemen hemen her seferinde başka bir yönü gündeme getirilmekte, cumhuriyetin ilk yılları ile bugün arasındaki farklılıklar üzerinde yoğunlaşılmaktadır. Bu durumda da konu sadece laiklikle sınırlı kapsamda kalmamakta, modernleşme, ilerleme, laiklik iç içe tartışılmaktadır. Konu […]

III. Enternasyonal’in kuruluşu ve mücadelesi  

Ali Yaşar Geçen sayımızda III. Enternasyonal’in kuruluşuna doğru giden süreci genel hatları ile özetlemeye çalışmıştık. II. Enternasyonal’in Almanya, Fransa vb. gibi etkin partilerinin ve önderlerinin emperyalist paylaşım savaşında kendi burjuvalarının ve hükümetlerinin peşine takılmaları, onları desteklemekle kalmayıp bazı örneklerde –Belçika vb.- görüldüğü gibi bu hükümetlerde görev almaları, dahası sonrasında devrim ve ayaklanmaları bastırma konusunda aktif görev üstlenmeleri  II. Enternasyonal’i utanç […]

ABD’deki gelişmeler ve yaklaşımlar

Ali Yaşar ABD seçimleri ve oyların sayımı süreci, yeni başkanın seçilmesi ve onun görevi devralması döneminde yaşanan olaylar dünya genelinde biraz şaşkınlıkla, bazen korkuyla, çoğu zamanda endişeyle izlenen bir süreç oldu. ABD’de neler oluyordu? Tüm dünyada soğuk savaş döneminde “demokrasinin ve hür dünyanın bekçisi”, duvarlar yıkıldıktan sonra “liberal demokrasi”nin bu “sarsılmaz kalesi”, bir dönemde “yeni dünya düzenini” kurma iddiasındaki bu […]

İkinci Enternasyonal’in çöküşü ve Üçüncü Enternasyonal’e doğru

Ali Yaşar 1919’un Mart ayında dünya yeni bir Enternasyonal’in kuruluşuna tanıklık etmişti. Birinci emperyalist paylaşım savaşının yıkıntıları arasından yeni bir dünyayı kuracak güçler yeniden örgütleniyor, II. Enternasyonal’in çürümüş cesedi defnediliyordu. Rusya’da ilk işçi iktidarı kurulmuş, uluslararası işçi sınıfının ve dünyanın ezilen halklarının önünde hem sınıfsal kurtuluşa, hem de kurtuluş savaşlarına ve özgürlüğe giden yeni bir yol açılmıştı. Bu sayıdan başlayarak […]

III. Enternasyonal’in gelişimi ve tarihsel rolü

Ali Yaşar Komünist Enternasyonal’in (KE) 22 Haziran 1921’de gerçekleştirdiği Üçüncü Kongre öncesinde uluslararası işçi sınıfının mücadelesini etkileyecek önemli olaylar olmuştu. Sosyal demokrasinin yardımlarıyla Almanya ve Macaristan’da işçi sınıfının devrimci mücadelesi bastırılmış, İngiltere’de maden, demiryolu ve nakliye işçilerinin mücadelesi sendika üst yöneticilerinin ihanetçi tutumuyla ağır bir yenilgiye sürüklenmiş, Amerikan işçi hareketinin tarihinde en büyük grev hareketi olarak bilinen 1919-1922 grev dalgası […]

III. Enternasyonal’e yönelik eleştiriler haklı mıydı?

Ali Yaşar Bu yazı III. Enternasyonal’in kuruluşunun 100. yıldönümü dolayısıyla onun kuruluşunu ve mücadelesini anlatan yazılar dizisinin sonuncusudur. Kuşkusuz bununla birlikte konu kapanmamaktadır ve ileride farklı vesilelerle, başka yönleri ile ele alınabilecektir. Bu yazıda III. Enternasyonal’e yönelik temel eleştirileri ana hatları ile ele alıp bunların temelsizliğini ortaya koymaya çalışacağız. Gerek sosyal demokrasiden gerekse de Troçkist çevreler ve solun liberal kesimlerinden […]

Sahte antiemperyalizm ve ardına gizlenmiş şovenizm

Ali Yaşar Önceleri İşçi Partisi (İP) idiler, sonra Vatan Partisi oldular. Genel Başkanları ise değişmedi. Doğu Perinçek her iki partinin de genel başkanı oldu. Politik çizgileri de hep aynı kaldı. Değişen sadece olayların gelişimi sonucu, sahip oldukları çizgiyi daha belirgin hale getirmeleri ve derinleştirmeleri oldu. Çizgileri ise “vatan savunusu” görünümü altında, ulusal bir politika izlediğini iddia ettikleri bir egemen sınıf […]

Bonapartizm mi faşizm mi?

Ali Yaşar Geçmiş tarihi olaylarla, günümüzde gerçekleşmekte olan politik olaylar arasında benzerlikler kurmak, genellikle başvurulan bir yöntemdir. Eğer geçmişte gerçekleşmiş olayların gerçekleşme koşullarını, toplumsal, tarihsel gelişmelerin maddi temellerini göz ardı etmiyor, sadece yüzeysel benzerliklerle yetiniliyorsa bu yöntemin bir sakıncası olmayabilir. Ama tarihsel ve toplumsal koşullar göz ardı ediliyor, yüzeysel benzerlikler bugünün olaylarının gerçekleşme koşulları gibi kabul ediliyorsa, kabaca aynılaştırılıyorsa o […]

Dünya nereye gidiyor?   

Ali Yaşar ABD başkanlık seçimlerini Trump kazandı. Trump gerici ve ırkçı politikaları seçim kampanyası boyunca açıkça seslendirmişti. Ekonomide de “korumacı” önlemler alacağını,Transatlantik Ticaret anlaşmasını onaylamayacağını ilan etmişti. Attığı bir twitle Çin parasının değer kaybetmesine yol açan Trump, sözlerinin seçim kampanyası ile sınırlı olmadığını gösterdi. Yönetimini dolar milyarderleri ve milyonerleri ile kurmaya başlayan ABD’nin 45. Başkanı, emperyalist dünyanın tüm çelişkilerini daha […]