Tekelci kapitalizmin kadın düşmanı teslisi: Baba-oğul-organize suçlu

Fulya Alikoç   Bugün internette arama motoruna “Sedat Peker” yazan kullanıcının karşısına şu bilgi çıkıyor: “Meslek: İş insanı; mafya lideri.” Tekelci kapitalizm, mafya lideri olmayı bir meslek meşruluğunda sunmaktan çekinmiyor. Şüphesiz ki bu meşruluğunu aynı zamanda iş insanı olmaktan, yani belirli bir ticari ya da sınai faaliyette bulunmaktan alıyor. Üstelik asgari düzeyde bir toplumsal cinsiyet eğitimi tamamlanmış olmalı ki “iş […]

İtalya’da mafya, ekonomi ve siyasi güç

Sandro Ferrari İngilizceden çeviren: Evin Turgut   MAFYANIN KÖKENLERİ VE GELİŞİMİ Mafya, 19. yüzyıla kadar adanın ekonomik-sosyal yapısında baskın konumda olan feodal dönemin sonlarına doğru, Batı Sicilya’da doğmuştur. Başta gelen işlevi tarımsal feodalizmi korumaktı. Tarihsel olarak mafyanın toplumsal tabanı, toprak sahiplerinden (gabelloti denilenler) büyük mülkler kiralayan siyaset simsarları ve feodal efendilerin özel milislerini (campieri) kapsamaktadır. Her ikisi de bölgeyi kontrol […]

Devlet ve mafya

Aydın Çubukçu   Mafya devlet ilişkisinin iki ayrı biçimi vardır. Biri, doğrudan doğruya siyasi mevki sahibi kişilerin rüşvet, şantaj, tehdit ya da çıkar sağlama karşılığı “suç örgütü”nün hizmetkârı haline getirilmesidir. Diğeri ise, doğrudan devlet kurumları vasıtasıyla kapitalizmin çıkarları doğrultusunda kurulmuş zorunlu sistematik ilişkidir. Birinci biçim, bireysel çıkara dayalıdır ve aslında birçok devlette “suç” sayılır, takibe uğrar ve “denetim dışı” oldukları […]

Mafya: Sermayenin arsız ortağı

Nuray Sancar   Yasadışı ticaretle servet biriktiren; önüne çıkan engelleri acımasız bir şiddetle kaldıran; tehdit, şantaj, rüşvet, haraç, adam kaçırma vb. yöntemlerle kendisine bağladığı düzenli veya geçici gelir kaynaklarına hükmeden; başkasının elindeki sermayeyi üzerine “çökerek” ele geçiren, zaman içinde siyasi güç edinecek kadar devletle içli dışlı olan mafyanın hukuktaki tanımı “organize suç örgütü”dür. Oysa mafya, peşinen söylemek gerekirse, düzenin açık, […]