Deprem ve halkın devrimci örgütlenmesi ihtiyacı

Yusuf Akdağ   Deprem sonrasında televizyon kanallarından bazılarına ve muhalif devrimci gazetelerin sayfalarına yansıyan tepkiler, halk kitlelerinin Erdoğan yönetimiyle ilişkilerinde yaşanan sarsıntıları ve duyulan güvensizliği çarpıcı şekilde açığa vurdu. Aşağıdaki sözler bu tutumun ifadesiydi: “Çadır yok çadır istiyoruz.” “Isınmak istiyoruz, çocuklar soğuktan ölecek.” “Karanlık, çok karanlık, korkuyoruz!” “Salgın hastalık çıkacak, tuvalet yok, insanlar açığa gidiyor!” “Vinç yok mu vinç, yakınlarım […]

Felaketler, kapitalizm ve bilim

Burak Bağçeci   Kapitalizmin tekelci döneminde bilimsel projelerin kapsamının olağanüstü büyümesi, bilimsel etkinliğin giderek daha fazla toplumsallaşması, büyük bilimsel projeler için devletlerin kamu kaynaklarından devasa bütçeler ayırması ve bilimsel etkinliğin sonuçlarının günlük hayatlarımızı artık daha doğrudan ve hızlı etkiliyor olması, 20. yüzyıldan itibaren halk kesimlerinin -kimi zaman kuşkucu biçimlerde- bilimsel tartışmalara ve bilim politikalarına olan ilgisinin büyümesine yol açtı. Özel […]

Sosyalizmle değişen kent kodları

Metin Berk Süer   Bu yazıda, ilk olarak, toplumsal ilişkilerin şekillenişinin ana devinim odağı haline gelmiş olan kentlerin, tarihsel ve sınıfsal olarak gelişim ve değişiminin şekillenmeye başladığı 1800’lü yıllardan 1917’ye kadar bir okumasını sunacağız. 1917’de kesintiye uğrattığımız bu süreci, Ekim Devrimiyle birlikte SSCB’de kent ve şehircilik ilişkilerinin değişim ve dönüşümüne odaklanarak, tarihin diğer dönemlerinde ortaya çıkan dinamikleriyle ilişkileri ve farklılıklarıyla […]

Yapı denetim ve deprem dirençli kentler

İsmet Doğan   6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin yarattığı yıkımla ülkenin deprem gerçeği bir kez daha gündeme taşındı. Aslında sık sık yaşanan ve büyük yıkımlara yol açan depremlerle birlikte bu konu gündemden hiç uzaklaşmıyor. 6 Şubat depremleri yazılı tarihin kaydettikleri arasında en büyük yıkıma yol açanlar oldu. Enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiği günlerde, Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığının açıklamasına göre, depremden […]

‘Küresel kent’ hayali, tarih ve teori

Aydın Çubukçu*   Kentlerin kurucu unsurları Kentlerin tarihi, toplumsal artı-ürünün büyük boyutlara ulaşması ve bunun etkisiyle yeni toplumsal örgütlenmelerin doğuşu ile başlar. Önceki üretim biçimleri bir yana, kapitalizmde kentler, hem artı-ürünün merkezileşmesinin alanı, hem de dağılımının ve yeniden üretiminin diğer sonuçlarının denetlenip yönlendirildiği karar ve yönetim merkezleri olarak gelişirler.[1] Çağdaş kentin temel özellikleri de bu tarihsel oluş çizgisinin evrilmesinden ve […]

SEÇİMLERE GİDERKEN ‘TEK ADAM REJİMİ’NİN İŞÇİ SİCİLİ

Seyfi Selçuk   Türkiye yeni bir seçim sathı mailine girmiş bulunuyor. Fakat bu seçimin öncellerine göre ayırt edici özelliği “tek partili sistem”den “çok partili sistem”e geçiş yapılan 1946 seçimleri sonrası Cumhuriyet döneminin en kritik seçimi olması. Öyle ki, ortaya çıkacak sonuca bağlı olarak, ya 2018 yılında devreye giren “tek adam yönetimi” ceberut, antidemokratik gerici bir burjuva diktatörlüğünden adım adım ilerlediği […]

ALTILI MASANIN MUTABAKAT METNİ VE KAPİTALİZMİN DİJİTAL RESTORASYONU

Nuray Sancar   Aylar boyunca yuvarlak masa toplantıları yapan Millet İttifakı partilerinin bazıları hem kendi özel seçim bildirgelerini yayınladılar, hem de Ocak sonunda açıkladıkları ortak metinle bu partileri seçime doğru birbirine lehimleyen yönergeyi açıklamış oldular. 30 Ocak 2023 tarihli ‘Ortak Politikalar Mutabakat Metni’ 6 partinin, üzerinden sessizlikle geçilmiş veya derinleştirilmeden şöyle bir değinilmiş kimi konular hariç, genel olarak uzlaşma noktalarını […]

‘SOSYAL KİMLİK’ ÜZERİNDEN POLİTİKA VE SINIF MÜCADELESİ

Aydın Çubukçu   Özellikle 1990’lı yıllardan başlayarak, toplumsal hareketlerin ve siyasal muhalefetin karakterini “sosyal kimlik” kavramıyla değerlendirmek yaygınlaştı. Bu dönem, SSCB’nin dağılmasına, “küreselleşeme” sürecinin başlatılmasına eşlik etmek üzere, entelektüel çevrelerde postmodern felsefenin de etkili olmaya başladığı bir dönemdi. Kuşkusuz, postmodernizm, neo-liberal politikaların doğuşundan çok önce şekillenmişti. Ne var ki, tarihte pek çok örneği görüldüğü üzere, kimi siyasal-toplumsal gelişmelere bağlı olarak, […]

AKP’NİN 2023 SEÇİM VİZYONU ÜZERİNE

Yusuf Akdağ   Recep Tayyip Erdoğan’ın 21 yıllık iktidarı döneminde, yığınlarla kurduğu bağın biçimi-niteliği ve hatta kimilerince ifade edildiği üzere “gizi” üzerine onlarca makale yazılmıştır. Şimdi yeni bir seçim söz konusudur ve iktidarını sürdürmede karşılaştığı sorunlar ile “kitle bağları” için araçsallaştırdığı “yerli ve milli hassasiyetler”in, iktidarının devamı için yeterli olup olmayacağı sorusu yeniden gündemdedir. 20 Ocak 2023 günü İstanbul’da Esenyurt […]

SEÇİMLER VE İŞÇİ SINIFININ BAĞIMSIZ POLİTİK TUTUMU

İskender Bayhan “Türkiye tarihinin en kritik seçimlerinden birisine gidiyoruz” türünden cümleler kurmadan günlük siyasete ve yakın geleceğe dair bir şey söylenmenin neredeyse mümkün olmadığı günleri yaşıyoruz. Gerçi tek adam yönetimi ve Cumhur İttifakı’nın sözcüleri, yerin üzerine kâr ve rant hırsıyla kurulmuş bir medeniyetin, Pazarcık-Elbistan merkezli yaşanan iki büyük depremle en az 10 kentinin çöküşünün hemen ardından genel bir siyaset yapma-konuşma […]