‘Makbul yurttaş’ın olanaksızlığı ya da sınıflı, imtiyazlı, kaynaşmamış bir kitle

Nuray Sancar   Miras Cumhuriyet, 2. Mahmut’un Osmanlı ‘reformları’na kadar uzatılabilecek, 2. Meşrutiyet dönemine doğru da keskinleşen çelişki ve çatışmaları bakiye almıştı. Osmanlı aydınlarının çalışmaları, işçi sınıfı ve örgütleri, Anadolu’da vergilere ve baskılara karşı halk hareketleri[1], Kürt bölgelerinde isyanlar, ekmek isyanları, 1822’de Girit ayaklanmasıyla başlayan ulusal-ayrılıkçı hareketler imparatorluğun sonlarına doğru teb’anın hoşnutsuzluğunun boyutlarını gösteriyordu. Bu tablo dünya kapitalizmiyle ilişki içinde […]

ALTILI MASANIN MUTABAKAT METNİ VE KAPİTALİZMİN DİJİTAL RESTORASYONU

Nuray Sancar   Aylar boyunca yuvarlak masa toplantıları yapan Millet İttifakı partilerinin bazıları hem kendi özel seçim bildirgelerini yayınladılar, hem de Ocak sonunda açıkladıkları ortak metinle bu partileri seçime doğru birbirine lehimleyen yönergeyi açıklamış oldular. 30 Ocak 2023 tarihli ‘Ortak Politikalar Mutabakat Metni’ 6 partinin, üzerinden sessizlikle geçilmiş veya derinleştirilmeden şöyle bir değinilmiş kimi konular hariç, genel olarak uzlaşma noktalarını […]

Mafya: Sermayenin arsız ortağı

Nuray Sancar   Yasadışı ticaretle servet biriktiren; önüne çıkan engelleri acımasız bir şiddetle kaldıran; tehdit, şantaj, rüşvet, haraç, adam kaçırma vb. yöntemlerle kendisine bağladığı düzenli veya geçici gelir kaynaklarına hükmeden; başkasının elindeki sermayeyi üzerine “çökerek” ele geçiren, zaman içinde siyasi güç edinecek kadar devletle içli dışlı olan mafyanın hukuktaki tanımı “organize suç örgütü”dür. Oysa mafya, peşinen söylemek gerekirse, düzenin açık, […]

Toplumsal hareket sendikacılığı ve bir türevi: Demokratik toplum sendikacılığı

Nuray Sancar   İşçi sınıfının tarihi, sınıfın kendi yanılsamalarına, ütopyalarına ve diğer sınıf ve kategorilerin ideolojik etkilerine karşı mücadelesinin de tarihidir. Marksist teori de işçi sınıfı saflarında zamana göre çeşitliliği değişen akımlara karşı mücadelelerle gelişti. 1. Enternasyonal boyunca ve 1871 Paris Komünü döneminde işçi hareketi içinde iki önemli siyasi figürün temsil ettiği anarşizm, yenilenebilme kapasitesi ve becerisi bakımından, Marksizmin mücadele […]

Demokrat Parti’den AKP’ye Laikliğin Jeopolitiği

Nuray Sancar Devletin dinden ayrıldığı, bütün dinlere karşı yansızlığını koruyarak dini kişiyle vicdanı arasındaki bir mesele olarak tanımladığı; örneğin siyasetin ve eğitimin dine referans veremediği bir laiklik uygulaması, tarihi, bağımlılık ilişkileri içinde şekillenmiş bizimki gibi ülkelerde ülkelerde kurucu resmi söylemde bir ideal olsa da gerçek böyle değildir.   Laiklik Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana devletin din ile, iç ve dış koşullara […]

Irkçılık ve milliyetçilik: İşçi sınıfını ayıran duvarlar

Nuray Sancar Uluslararası Göç Örgütü (IOM) 2020 yılına ait raporunda, Kovid-19 salgınına bağlı kısıtlamalara rağmen şiddet ve çatışma bölgelerinden göç etmek zorunda kalanların rekor düzeye yükseldiğini açıkladı. Örgütün hazırladığı rapora göre 2020’de 26 milyon kişinin mülteci kaydı yapıldı, 55 milyon kişi de kendi ülkelerinde yer değiştirdi. Somali, Etiyopya (1,7 milyon) ve Güney Sudan (2 milyon) yerlerinden edilenlerin sayısının en fazla […]

Ukrayna işgaliyle yeni bir dünya düzeni mi?

Nuray Sancar Vladimir Putin Rus ordusunun Ukrayna’yı işgalini, gerekçeleriyle birlikte 24 Şubat’ta yaptığı uzun konuşmayla ilan etti. Sözlerine, Sovyetler Birliği’nin 80’li yılların sonunda zayıf düşmesiyle ortaya çıkan gelişmeleri sıralayarak başladı. Ülkesinde, “İktidarın ve iradenin felce uğramasının tam bir degradasyon ve koma halini aldığı”nı iddia ediyor ve “kendimize olan güvenimizi bir süreliğine kaybetmemiz her şeyin bedeli oldu; güç dengesi yıkıldı” diye […]

Dünyanın faşizmle imtihanı

  Nuray Sancar |  GİRİŞ Trump, onu helikopterden inerken gösteren bir videosunda pistte toplanan heyecanlı kalabalığa seslenmektedir. Bir silah gibi havaya kaldırdıkları cep telefonlarıyla Nazi selamını andırır bir jestle fotoğraf çeken yandaşlarının görüntüsü, Nazilerin resmi yönetmeni Leni Riefenstahl’ın İradenin Zaferi (The Triumph of Will) adını taşıyan filminin, Nurnberg’deki toplantıya katılmadan önce kentin üzerinde uçağıyla dolaşan Hitler’i karşılayan, kendinden geçmiş kalabalığı […]

Mustafa Suphi TKP’sinin programında siyaset ve strateji

Nuray Sancar* Üç imparatorluğun tarihsel ömrünü tamamladığı birinci emperyalist paylaşım savaşından geriye kalan alt üst olmuş bir dünyanın nasıl düzenlenip yönetileceğine ilişkin bir talebi ve sözü olanlar sadece bu imparatorlukların aynı soydan, farklı sınıftan mirasçıları değildi. 1917 Ekim Devrimi’ni yapan Rusya işçileri ve köylüleri masa başında kader tayin etmeye çalışan emperyalist ‘oyun kurucular’ı reddetmekle kalmamış, kurdukları sistem, diğer ülkelerin emekçileri […]

Sarı Yeleklilerin söylediği

Nuray Sancar Fransa’da kasım ayının ortalarında “taşra”da başlayan giderek başkent meydanlarına kadar taşarak aralık ayının ortalarında en büyük kitleselliğe ulaşan eylemler Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un bir televizyon konuşması yaparak asgari ücrete zam yaptığını, sözlerinin “bazılarını incittiğini” kabul ettiğini duyurmasından sonra da durulmadı. Araç kullanan herkesin, bulundurmakla yükümlü olduğu sarı yelekleriyle sokağa çıkarak Fransa devletini sarsan emekçiler eylem çağrıları yapmaya, yeni programlar […]