Demokratik Modernite ve devlet – 2

Kadir Yalçın KAPİTALİZM VE DEVLET “ELEŞTİRİSİ”NİN İÇİ BOŞ Demokratik Modernite dergisini yüzeysel olarak okuyanlar, dergiye adını veren ve “insani kutsiyetler”le, “toplumun öz zihni değerleri” ve “ahlaki gelenekler”in korunması olarak tanımlanan “demokratik modernite”nin “kapitalist modernite”nin alternatifi varsayılarak önerilmesine ve devletin “bütün kötülüklerin kaynağı” olarak suçlanması ve “lanetli” sayılmasına bakarak, kapitalizm ve burjuva devletin sıkı bir eleştiriden geçirildiğini düşüneceklerdir. Öyle olmadığını göreceğiz. […]

100. yıl dönümü vesilesiyle Ekim Devrimi ve Bolşevik Parti: İhtimalden gerçeğe-1

Nuray Sancar PROLETARYAYI SINIF OLARAK OLUŞTURMAK 1848’de başlayıp kıtanın önemlice bir bölümünü saran, feodal düzenin iktisadi ve siyasal dayanaklarını yıkıp ulusal sınırlar içindeki iç pazarı bütünleştirmeyi amaçlayan uluslaşma hareketlerinin tamamlanmamış görevleri için de ebelik yapan 1. Paylaşım Savaşı dört büyük imparatorluğu tarihin sahnesinden silmişti. Avusturya- Macaristan, Osmanlı ve Çin imparatorluğunun yıkılışı burjuva ulus devletleşme sürecinin hem doğudaki hem de batıdaki […]

İşçi sınıfı ve politik mücadele

Aydın Çubukçu Engels işçi sınıfının temel mücadele biçimlerini sınıflandırırken, ekonomik, ideolojik ve siyasal mücadele biçimlerini sayar. Lenin, bunlar arasında siyasal mücadeleyi temel mücadele biçimi olarak vurgular. Komünist Manifesto, “her sınıf mücadelesi, siyasal bir mücadeledir” önermesini ileri sürer ve bu özelliği kazanabilmesi için, yerel ya da belli bir işkoluna ait mücadelelerin ulus çapında bir mücadele halini alması gerektiğine işaret eder. Manifesto, […]

Britanya genel seçimleri ve emekçilerin tepkisi

Cengiz Kaynar Geride bıraktığımız Nisan ayı ortalarında başbakan Theresa May’in ansızın ilan ettiği 8 Haziran erken genel seçimleri, ülke içinde ve dışında yürüttüğü sermaye siyasetini daha da ilerden sürdürmek üzere daha geniş kamuoyu desteği hedefleyen Muhafazakar Parti hükümetinin, seçimlerden en fazla oy ve milletvekiliyle çıkmasına rağmen, denebilir ki hezimetiyle sonuçlandı. İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda’nın tümünü kapsayarak, Britanya çapında […]

Antik Yunan dünyasında sınıf mücadelesi üzerine notlar

Arif Koşar Günümüz modern dünyasında hala geçerli olan birçok kavramın üretildiği, felsefe ve bilimlerin doğduğu, akıl ile akli-olmayanın ayrıldığı Antik Yunan dünyası, üzerine çöken büyük köleci ağırlığa rağmen insanlığın en aydınlık dönemlerinden birisi olmuştur. Bu elbette çelişkili bir aydınlıktır. Savaşların durmak bilmediği, köleliğin günlük yaşamın sıradan bir unsuru sayıldığı, emeğin aşağılandığı ve tüm “aylak”lığın dolayısıyla da yazılı tarihin, bilim, sanat […]

Anti-Dühring’te ‘mutlak ilke’nin eleştirisi

Ongün Gürsu Friedrich Engels’in Anti-Dühring’i, kitabın sunuşunu yapan E. Botigelli tarafından Marksizmin özünün ilk sistematik açıklaması olarak ifade edilmiştir. Anti-Dühring’in Marksist külliyat içerisinde ve Engels’in çalışmalarında tuttuğu özel yerin bir nedeni de elbette budur. Marksist felsefenin temel ilkeleri bu kitapta son derece açık, anlaşılır ve eksiksiz bir şekilde ifade edilmiştir. E. Botigelli’nin sunuşu, metnin yazıldığı dönemin kısa bir tarihini vermektedir. […]

ABD, emperyalizm ve ABD’li komünistler

Ekim Kılıç Emperyalistlerin uluslararası sahnede pay kapma yarışının hızlandığı, işçi sınıfı ve emekçi halklar mücadelesinin yer yer farklı biçimlerde yükseldiği veya bunun işaretlerini gösterdiği yılların içersindeyiz. Böylesi bir süreçte irili ufaklı komünist gruplar da baş verip işçi sınıfı iktidarına giden yol tartışmalarını belirli seviyelerde yoğunlaştırıyor. Amerika Birleşik Devletleri’nde, 2008 yılında kurulan küçük ama istikrarlı bir parti olan Amerikan Emek Partisi […]

Trump-Erdoğan görüşmesi sonrasında durum-vaziyet

İhsan Çaralan Donald Trump’ın başkanlık seçimlerini kazanmasından itibaren ABD ile Türkiye arasındaki her sorunun “Erdoğan-Trump görüşmesiyle çözüleceği”ne dair bir “Godot’yu bekleme” tutumu egemen olmuştu. Cumhurbaşkanı ABD’ye gitti, Washington’da Trump’la buluştu, ama Godot, çoğu zaman olduğu gibi, beklenticilerini hayal kırıklığına uğrattı, gelmedi! Görüşme sonrasında “ne alındı ne verildi” muhasebesi yapıldığında, Washington zirvesinin, Türkiye’yle ABD arasında bu düzeyde yapılan görüşmeler içinde “hiçbir […]