Paris Komünü: İşçi sınıfının ilk iktidarı

Deniz Uztopal   1870 Fransa-Prusya savaşı gerici bir hanedan savaşı olarak patlar ve kısa bir süre içinde Fransa’nın orduları askeri yenilgiler alır. Bunların ilk haberlerinin ulaşmasıyla birlikte 7 ve 9 Ağustos’ta Paris, Lyon, Marsilya, Toulouse gibi büyük şehirlerde kitlesel gösteriler gerçekleşir. Paris’te ise 2 Eylül’de Napolyon’un Sedan’da aldığı yenilginin bilgisi ulaştığında emekçi kitleler 4 Eylül’de Meclisi basar ve İmparatorluk yıkılarak […]

Kapital’in yazılma tarihi-2

Deniz Uztopal III) KAPİTAL’İN 2. VE 3. CİLTLERİ VE ENGELS’İN KATKILARI A) Marx’ın 1867 ile 1883 arasında yürüttüğü ekonomik çalışmalar Yazının birinci bölümünde belirtildiği gibi, Marx’ın 13 Ekim 1866’da Kugelmann’a gönderdiği mektupta Kapital’in 4 cildinin nasıl planlandığı yer alıyordu: “Eser büyük ihtimalle 3 ciltten oluşur artık. Bütün eser şu bölümlerden oluşuyor: Kitap I. Sermayenin üretim süreci, Kitap II. Sermayenin dolaşım […]

Kapital’in yazılma tarihi

Deniz Uztopal Ekim Devrimi’nin 100. yılının kutlandığı 2017, aynı sırada, bilimsel sosyalizmin kurucusu Kapital’in 1. Cildi’nin yayınlanışının 150. yılına denk geliyor. Kapital ilk kez 14 Ekim 1867’de basılmış ve kapitalizmin işleyiş yasalarını tüm çıplaklığıyla ortaya koymuştur. 4 ciltten oluşan eserinin el yazmaları bitmiş olmasına karşın, yoksulluk ve hastalıklarla uğraştığı kadar pratik mücadeleye de katılmakta olan Karl Marx, sadece birinci cildini […]

Fransa’da yeni dönem ve siyasi altüst oluşlar

Deniz Uztopal Fransa’da gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonuçları, Fransa gibi orta boylu bir emperyalist ülkenin büyük sermayesinin eğilimleriyle emek hareketinin sorunlarını anlama açısından tahlil etmeye değer birçok özellik taşıyor. Gelecek 5 yıl ülkeyi yarı başkanlık rejimiyle yönetecek başkanın seçilmiş olması, dünyada olup bitenler ve Fransız emperyalizmin oynadığı ve oynamak istediği roller de göz önüne alındığında, hiç kuşkusuz sadece Fransız işçi ve […]