“Demokratik Modernite” ve Devlet: “Kötülüklerin Anası”, Zihinsel, Sınıfsızlaştırılmış “Devlet”

Kadir Yalçın Demokratik Modernite, büyük iddiaların sahibi bir yayın. İddialı olmak, eğer iddiayla ileri sürülen görüş ve fikirlerin dayanakları güçlü ve gelişkinse olumsuz sayılamaz. Ancak sadece iddialılık, iddialar ve büyüklükleri de değil, mutlak hakikatin sırrına sahip olduğunu düşünüyor görünüyor. Konu seçimlerinden, konularının ele alınışı ve işlenişinden, ama en çok da yazarlarına sirayet etmiş özgüvenin kibre varan hayret verici yüksekliğinden anlaşılıyor. […]

‘Zirve’den aşağıya Erdoğan iktidarının gücü ve güçsüzlüğü

Yusuf Akdağ Kapitalist üretim tarzına ve burjuvazinin sınıf hakimiyetine temelli bir itirazı içermeyen ve fakat kitlelerin çeşitli talepleri üzerinden geliştirdikleri manipülatif söyleme yığınsal destek gören sağ-gerici, din istismarcısı ve yabancı düşmanı şoven politikaları savunan partilerin uluslararası ölçekte güç kazanmaları ve çok sayıdaki ülkede iktidar partisi konumuna gelmeleri ya da Avrupa ülkelerinin bir çoğunda görüldüğü üzere, küçümsenmeyecek bir oy desteğine kavuşmaları […]

Açlık grevi üzerine

Çetin Akdeniz Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen araştırma görevlisi Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça’nın, bu haksız uygulamayı protesto ederek işlerine yeniden dönmek için başlattıkları açlık grevi, bir yandan çeşitli kesimlerin ilgisini çeker ve destek eylemlerinin artmasına yol açarken, diğer yandan bu eylem türüne ilişkin bir tartışmayı da yeniden başlattı. Açlık grevine destek açıklamaları, bir günlük sembolik açlık […]

Fransa’da yeni dönem ve siyasi altüst oluşlar

Deniz Uztopal Fransa’da gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonuçları, Fransa gibi orta boylu bir emperyalist ülkenin büyük sermayesinin eğilimleriyle emek hareketinin sorunlarını anlama açısından tahlil etmeye değer birçok özellik taşıyor. Gelecek 5 yıl ülkeyi yarı başkanlık rejimiyle yönetecek başkanın seçilmiş olması, dünyada olup bitenler ve Fransız emperyalizmin oynadığı ve oynamak istediği roller de göz önüne alındığında, hiç kuşkusuz sadece Fransız işçi ve […]

22 yıldır dünyayı değiştirme eyleminin gazeteciliği

Fatih Polat Günlük işçi basını Evrensel, 7 Haziran 1995 tarihinde başladığı yayın hayatında 22 yaşını doldurup ve 23’ünden gün aldı. Yani çeyrek asra yaklaşan bir gazetecilik deneyiminden söz ediyoruz. Evrensel, dünyada sosyalizmin yaşadığı yenilginin etkilerinin sürdüğü, işçi sınıfı ve emekçilerin kazanımlarına yönelik neoliberal saldırıların dünya ölçeğinde yaygınlık kazandığı, bu saldırılara karşı dünyanın birçok ülkesinde ve Türkiye’de işçi direnişlerinin yaşandığı bir […]

Castel, Prekarite ve ‘Ücretliler Toplumu’

Arif Koşar 2013 yılında yaşamını yitiren Fransız Sosyolog Robert Castel’in 1995 yılında Fransa’da yayınlanan kitabı, Türkçe’ye Ücretli Çalışmanın Tarihçesi / Sosyal Sorunun Dönüşümü ismiyle çevrilerek İletişim Yayınları tarafından okuyucuya sunuldu. Fransız sosyolog Robert Castel’in en önemli eseri olarak bilinen bu kitap, yazarın 1970’li yıllardan ölümüne kadarki düşünsel evriminin varış noktasını yansıttığı gibi tezlerinin derli toplu bir sunumunu da gerçekleştiriyor. Castel, […]