Avrupa’da popülizme karşı mücadele

CIPOML Avrupa Parti ve Örgütleri* Emekçi kitleler arasında ve toplumsal sorunların yaşandığı alanlarda artan etkisi sebebiyle popülizm olgusunun doğru tanımlanması gerekliliği ve objektif değerlendirmesi Avrupa Marksist-Leninist Parti ve Örgütleri açısından çok önemlidir. Popülizme karşı ideolojik ve politik mücadele yürütebilmek için onun doğasını ve özelliklerini netleştirmemiz, toplumsal altyapısını, politikalarının somut temellerini araştırmamız ve analiz etmemiz gerekiyor. “Popülizm”, halk sınıflarını kazanma iddiasında […]

Sosyal reformizm, aşırı sağ ve faşizmin yükselişi karşısında görevlerimiz

CIPOML* Her zamanki türden, burjuvazinin bilindik olağan yöntemlerle yönetebildiği sıradan bir süreçten geçmediğimiz ortada. Ortalama günler yaşamıyoruz. Sıra-dışılık iki yönüyle belirgin. Birincisi, egemen burjuvazi, yönetebilmek için eskisinden giderek farklılaşan yöntemlere başvuruyor. Buna, öncelikle demokratik hak ve özgürlüklerin tırpanlanmasıyla burjuva demokrasisinin güdükleşmesinde yeni mesafeler alınmasında, parlamenter yönetim tekniklerinin “gerektiğinde” (ki oldukça sık gerekli olmaya başladı) kolaylıkla bizzat burjuvazi ve partilerince darbelenerek […]

Kasım Devrimi’nin 100. yıldönümü

CIPOML Avrupa Partileri* Alman işçilerinin ve devrimcilerinin 1918 Kasım Devrimi, işçi sınıfı ve sosyalizmin, sömürünün, sömüren ve sömürülen ilişkisinin ortadan kaldırılacağı bir toplum ve gelecek kurma idealinin gerçekleştirilmesinde,uluslararası işçi sınıfının destansı mücadeleleri arasındadır. 1914’ten beri süren barbar emperyalist savaşı, açlık ve yoksulluğu protesto edip başka bir sosyal sistem kurarak buna son verme arzusuyla devrim çağrısı Kiel’den yükselmişti. Birçok yerde işçi […]

İşçiler ve halklar on yılların en kötü krizinin yükünü çekiyor

CIPOML* Dünya ekonomisi, mevcut sistemi etkileyen genel kriz çerçevesinde ortaya çıkan yeni bir kapitalist krize yakalanmış durumda. Bu kriz 1970’lerin krizinden daha şiddetli olan 2008-2009 krizinden de ciddi. Kapitalizmin gelişmesinde bir başarısızlıktan diğerine düşmek ve kriz momentlerine takılıp kalmaktan kaçınılamaz; bundan etkilenenler, genel olarak işçiler ve halklardır, çünkü yarattıkları zenginliklerden yararlananlar daima şu ya da bu sermaye kesimidir. Bu krizlerde, […]

İşçi sınıfı ve ezilen halkların mücadelesi yükseliyor*

CIPOML Konferansı CIPOML Konferansı, Asya, Afrika ve Latin Amerika’da halkların birbiri ardı sıra ayağa kalktıkları bir dönemde Almanya’da toplandı. Uluslararası burjuvazi ve kapitalizm eskilerine yenilerini ekleyerek toplumsal sorunları büyütüp içinden çıkılmaz kılmaktan başka bir şey yapmıyor. Hatırlayalım. Yeni Dünya Düzeni demişler ve herkese refah ve barış vaat etmişlerdi. Küreselleşmeyle dünya “küçük bir köy”e dönecek, sömürü son bulup sınıflar yok olacak […]