“Popülizm” tartışmaları ve Marksistlerin yaklaşımı – 1

Yusuf Akdağ “Popülizm”, düzinelerce yazarın binlerce sayfa tutan çok sayıdaki kitap ve makalesine “konu” başlığı olmuş bir “kavram” özelliği kazanmış -ya da bu düzeye çıkarılmış bulunuyor! “Popülizm külliyatı”da diyebileceğimiz bu yazında kavram, genel olarak belirlenimi güçlük gösteren “halkçılık” karşılığı kullanılmakla birlikte, daha belirgin şekilde ‘muhalif politikalar’ın farklı biçimleriyle özdeşleştirilmekte; küreselleşme ve neoliberalizmle bağlantılı ekonomi politikalar çerçevesinde kavramsallaştırılmakta; “klasik”, “neoliberal” ya […]

Avrupa’da popülizme karşı mücadele

CIPOML Avrupa Parti ve Örgütleri* Emekçi kitleler arasında ve toplumsal sorunların yaşandığı alanlarda artan etkisi sebebiyle popülizm olgusunun doğru tanımlanması gerekliliği ve objektif değerlendirmesi Avrupa Marksist-Leninist Parti ve Örgütleri açısından çok önemlidir. Popülizme karşı ideolojik ve politik mücadele yürütebilmek için onun doğasını ve özelliklerini netleştirmemiz, toplumsal altyapısını, politikalarının somut temellerini araştırmamız ve analiz etmemiz gerekiyor. “Popülizm”, halk sınıflarını kazanma iddiasında […]

Venezuela gerçeği

Mustafa Yalçıner TV dizileri ve benzerlerinin ötesine geçerek, EMEP açıklamasında Maduro’ya yöneltilen eleştiriyi de anlaşılır kılmak üzere, abartılı rakamlarla verilen kimi Amerikan yandaşı haber ve yorumlarda örneğin enflasyonun yüzde 10 milyona kadar yükseldiği iddia edilen Venezuela gerçeğine kısaca bir göz atmak herhalde gerekli. 1990’ların başı, sadece Artı-Gerçek’e yazan Yalçın Ergündoğan’ın deneyimini fazla “acı” bulup hoşlanmadığı SSCB’nin çöküşüyle karakterize değil. Aynı […]

Venezuela ve antiemperyalizm

Kadir Yalçın Venezuela’daki gelişmeler, ana hatlarıyla biliniyor. En son, 2016 Seçimlerini kazanarak Meclis Başkanı seçilmiş olan J. Guaido, neden iki yıldan fazla beklediğini açıklamamış olsa da, 23 Ocak’ta kendisini geçici devlet başkanı ilan etti. Neden 2016 Seçimlerini kazandığında ya da kendisiyle birlikte bütün sağcı karşı-devrimci parti ve güçlerin boykot ettiği 2018 başkanlık seçiminin hemen ardından kendisini başkan ilan etmemişti, bilinmiyor. […]

III. Enternasyonal’in kuruluşu ve mücadelesi  

Ali Yaşar Geçen sayımızda III. Enternasyonal’in kuruluşuna doğru giden süreci genel hatları ile özetlemeye çalışmıştık. II. Enternasyonal’in Almanya, Fransa vb. gibi etkin partilerinin ve önderlerinin emperyalist paylaşım savaşında kendi burjuvalarının ve hükümetlerinin peşine takılmaları, onları desteklemekle kalmayıp bazı örneklerde –Belçika vb.- görüldüğü gibi bu hükümetlerde görev almaları, dahası sonrasında devrim ve ayaklanmaları bastırma konusunda aktif görev üstlenmeleri  II. Enternasyonal’i utanç […]

Yerel seçimlere giderken

İhsan Çaralan 24 Haziran seçiminin hemen arkasından başlayarak yerel seçimler, siyasi gündemin üst sıralarına çıktı. Yapılmasına henüz dört ay olmasına rağmen gündem derinleşerek yerel seçimler ekseninde belirlenmeye çalışılıyor. Çünkü 24 Haziran seçimlerinin hemen sonrasından beri sürüp giden tartışmalar gösterdi ki, yerel seçimlerde Cumhur İttifakının kaybetmesi, 24 Haziran seçiminin sonuçlarını ve meşruiyetini tartışmaya açacak gelişmeleri tetikleyecek mahiyettedir. 24 Haziran seçimlerinin OHAL […]

Geçmişten bugüne: Kapitalizme karşı mücadelede kadınlar

Müslime Karabatak 1910’da Kopenhag’da düzenlenen İkinci Uluslararası Sosyalist Kadınlar Konferansı’nda, Amerikalı dokuma işçilerinin mücadelelerinin önemine vurgu yapan Alman sosyalist Clara Zetkin’in önerisiyle, her yıl bir günün, kadınların uluslararası mücadele günü olarak kutlanması kararı alındı. Böylece Uluslararası Emekçi Kadınlar Günü olarak benimsenen 8 Mart ülkemizde ve dünyada emekçi kadınların, sosyalist ve komünistlerin, sendika ve emek örgütlerinin, feministlerin ve çeşitli kadın gruplarının, […]