İç politikayı belirleyen dış politika, beka sorunu ve barış mücadelesi

İhsan Çaralan Siyasetteki en yaygın denklemlerden birisi “iç politika ile dış politikanın birbirinin devamı olduğu” biçimindeki formülasyondur. Ancak zaman zaman biri ötekini belirler. Ama olağan olanı, daha çok iç politikanın öne çıkması, dış politikanın ise, zaman zaman iç politikadaki gelişmeleri belirlemesidir. Son yıllarda Türkiye’de ise tersi olmakta, dış politika iç politikayı belirleyecek biçimde baskın hale gelirken, dış politikanın sorunlarının siyasi […]

Ar-Ge, inovasyon ve tekelleşme

Arif Koşar GİRİŞ 1970’li yıllardan itibaren uluslararası kapitalist rekabetin şiddetlenmesiyle teknolojik gelişme ve yeniliklerin önemi artmıştır. Kar ve rekabete dayalı kapitalist sistemde, şirketler teknolojik yenilikler vasıtasıyla üretim maliyetlerini düşürmek, mevcut pazarları derinleştirmek ve yeni pazarlar yaratmak zorundadır. Hem anaakım iktisat literatüründe hem de yaygın politik söylemde Ar-Ge ve teknolojik yenilikler şirket ve ülkelerin “sürdürülebilir” büyümesinde temel bir unsur olarak kabul […]

“Küreselleşme” kapitalizmin “çatışmasız yeni aşaması” mı?

Yusuf Akdağ “Küreselleşme” ve emperyalizm kavramları merkez alınarak sürdürülen tartışma, Donald Trump’ın, “küreselleşme karşıtı” açıklamasıyla birlikte yeniden alevlendirildi. “Küreselleşme”; bu sorunlu kavram[1] neredeyse tüm toplumsal sorunlarla ilintilendirilerek geniş bir kullanım imkânına ulaşmış bulunuyor. Böyle olmasında, iletişim araçlarının çeşitlenerek dünya ölçeğinde yaygınca kullanımının kolaylaşmasının, doğruluğu-yanlışlığından bağımsız olarak “bilgi”nin, kavramların, görüşlerin kısa sürede dünyanın herhangi bir yerindeki herhangi ilgili kişi(ler) tarafından “öğrenilmesi”ni […]