Bir kavram kargaşası: Maddi Olmayan Emek

Yağız Senem 2018 Mart’ında Kor Kitap’tan çıkan “Maddi Olmayan Emek Teorisi: Kuramsal Bir Eleştiri” kitabı, maddi olmayan emek teorisi ve kavramının eleştirel bir temelde, derinlemesine bir biçimde ele alınmasına olanak sağlıyor. 9 makalenin yer aldığı ve Arif Koşar’ın hazırladığı derlemede Sean Sayers, Steve Wright, Henrique Amorim, Arif Koşar, Kaan Kangal ve Güven Savul’un makaleleri bulunuyor. Yazarların kavrama yönelik eleştirilerinde ortaklaştığı […]

Türkiye’de emek mücadelesi ve metal fırtına

Yağız Senem* Bu makalede öncelikle Türkiye’de işçi hareketinin gelişimini kısaca özetleyip yakın tarihteki üç önemli eylemliliği ele alacağız. İlki 29 Ocak 2015’de DİSK’e bağlı Birleşik Metal-İş sendikası ile MESS arasındaki görüşmeler kapsamındaki metal işçilerinin grevi; ikincisi 2015 Mayıs’ında Türk-İş’e bağlı Türk Metal sendikasının örgütlü olduğu işyerlerinde –özellikle Koç Holdingin işletmeleri- Türk Metal sendikasının anti-demokratik tutumuna karşı metal işçilerinin başlatmış olduğu […]