Yazdan bile ‘sıcak’ bir siyasi gündem dönemine doğru

İhsan Çaralan 2017 yazı, sadece meteorolojik değil, siyasi olarak da Türkiye’nin en ‘sıcak yaz’larından birisi oldu. 16 Nisan referandumunun sonuçları tartışılırken Meclis gündemine “Meclis İç tüzüğünün değiştirilmesi” getirildi; siyasi gündem CHP Milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanması ve arkasından CHP’nin başlattığı Adalet Yürüyüşü, İstanbul’daki büyük “Adalet Mitingi”, HDP’nin Vicdan ve Adalet Nöbeti ile çeşitlenip zenginleşti. Bunlara Katar krizi etrafında Türkiye-Katar-Suudi Arabistan kutsal […]

Ludwig Feuerbach ve klasik alman felsefesinin sonu

Ongun Gürsu Ludwig Feuerbach ve Klasik Alman Felsefesinin sonu Engels’in geç dönem çalışmalarından birisidir. Marx’tan sonra klasik alman felsefesinin başka ülkelerde tekrar popülarite kazanmaya başlamasından sonra, Engels o güne kadar Marx ile birlikte, belli aralıklarla ve çeşitli araçlarla yapmış oldukları klasik Alman felsefesi eleştirilerini derleyip toparlama ihtiyacı duymuştur. Starcke’nin Feuerbach üzerine yazdığı bir kitap bu ihtiyaca aracı olmuş ve Engels’ten […]

Türkiye’de emek mücadelesi ve metal fırtına

Yağız Senem* Bu makalede öncelikle Türkiye’de işçi hareketinin gelişimini kısaca özetleyip yakın tarihteki üç önemli eylemliliği ele alacağız. İlki 29 Ocak 2015’de DİSK’e bağlı Birleşik Metal-İş sendikası ile MESS arasındaki görüşmeler kapsamındaki metal işçilerinin grevi; ikincisi 2015 Mayıs’ında Türk-İş’e bağlı Türk Metal sendikasının örgütlü olduğu işyerlerinde –özellikle Koç Holdingin işletmeleri- Türk Metal sendikasının anti-demokratik tutumuna karşı metal işçilerinin başlatmış olduğu […]

Yeni tanrı bilgisayarlar mı?

Deniz Yalnız Gelişmekte olan burjuvazi ile soylular arasında bir sınıf uzlaşması ile sonuca bağlanan 1688 İngiliz Devrimi, toplumdaki sınıflar arasındaki ilişkilerde ciddi değişimler meydana getirmiştir. Bunlardan en önemlisi, burjuvazinin egemen sınıflar arasında yer almaya başlamasıdır. Sınıflar arasındaki bu güç dengesindeki değişiklik, toplumun her kesimini etkileyerek toplumsal bilinçte başkalaşıma sebep olmuştur. Bu köklü değişim, kaçınılmaz bir şekilde felsefeyi de etkilemiştir. George […]

Friedrich Engels’ten Königsberg’deki Joseph Bloch’a mektup*

Londra, 21 [-22] Eylül 1890 … Materyalist tarih anlayışına göre, tarihte en sonunda belirleyici etken, gerçek yaşamın üretimi ve yeniden üretimidir. Marx da ben de bundan daha çoğunu asla ileri sürmedik. Bundan ötürü, herhangi bir kimse bunu ekonomik etken biricik belirleyici etkendir diyerek bozarsa, bu önermeyi anlamsız, soyut, saçma bir söze dönüştürüyor demektir. Ekonomik durum temeldir, ama üstyapının çeşitli öğeleri […]