Çartist hareketin liderliğinde sınıfsal mücadele

Reg Groves* Çeviren: Hilal Adaşlık Aylık İşçi Dergisi’nin Ocak sayısında yayımlanan Chartism ve Günümüz: Reformizm Yanılması makalesinde[2] Chartizm’in[3] gerilemesinin sebepleriyle ilgili bir açıklama yer alıyordu. “Ana sebep” diyordu “Chartizm’i yaratan gerçek, koşullara bakılarak bulunabilir.” Özellikle, 1830’lar ve 40’lardaki ekonomik krizin devamında üretim ve ticaretin genişlemesi, proletarya ve kapitalistler arasındaki antagonizmayı zayıflatmıştır.[4] Ancak bu değerlendirme, Chartizm’in düşüşünü belirleyen koşulların daha nitelikli […]