1968 İSC/COSEC skandalı: Liberal değerlere sahip olmak mı, devletin aparatları olmak mı?

Hazal Yalın İdeolojik akımların evrimi her zaman ilgi çekicidir; zira bu evrim, sosyal hayatın evriminin şu veya bu safhasına bütünüyle denk düşer. Dolayısıyla toplumun gelişimini bu akımların evriminden takip etmek mümkündür. 1967’de Uluslararası Öğrenci Konferansı / Koordinasyon Sekreterliği’nin (ISC / COSEC) etrafında gelişen skandal, liberalizmin evriminde son derece etkili oldu; bu skandal, batı liberalizminin tarihinde bir dönüm noktasına işaret eder. […]