Etiket: Yusuf Akdağ

  Yusuf Akdağ Kapitalizmin karanlıklarını aydınlatan Kapital’in 150. yılı dolayımıyla YÜZEYSEL YAKLAŞIMLAR VE ‘BELİRSİZLEŞTİRİLEN’LER! a-)Ekonomi-siyaset; altyapı-üstyapı ilişkilerinde Aron Aron, “tarihin ekonomik yorumunun bütün temel düşün­celeri”nin Marx’ın Ekonomi Politiğin Eleştirisine Katkı’nın (EPEK) Önsöz’ünde verilibulunduğunu; sınıf kavramı ve sınıf mücadelesi anlayışının ise Önsöz’de açıkça...
  Yusuf Akdağ Kapitalizmin karanlıklarını aydınlatan Kapital’in 150. yılı dolayımıyla Marx’ın toplum ve tarih görüşünü, burjuvazinin sınıf çıkarları için tehlikeli sayan onlarca yazar ve ideolog tarafından, toplumsal analizin “Marksçı” yöntem ve anlayışına karşı yayımlanan ciltler dolusu kitap bulunuyor. Marx ve Engels’in iktisadi-sosyolojik...
Yusuf Akdağ Irak Kürdistanında yapılan "Bağımsızlık Referandumu” dolayısıyla ve Barzani yönetiminin ABD ile ilişkilerinin işbirlikçi karakteri öne çıkarılarak "sol"dan yapılan açıklamalar, ulusal kaderini tayin hakkı karşısındaki liberalve anarşizan-Trockist anlayışları bir kez daha "gün ışığı"na çıkardı! Irak Kürdistanı ve Barzani yönetimi...
Yusuf Akdağ 25 Eylül 2017’de yapılacağını Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani’nin açıkladığı “Bağımsızlık Referandumu”, Kürtlerin kendi aralarında ortaya çıkanlar da dahil olmak üzere çok taraflı ve yönlü tartışmaların konusu olmayı sürdürüyor. “Bağımsızlık Referandumu”nun yapılması ve bağımsızlık yönünde sonucun...
Yusuf Akdağ AKP Genel Başkanı R. Tayyip Erdoğan’ın, iktidarının politikalarına itiraz eden herkesi “ihanet cephesi”nde “bir araya gelmiş” “düşmanlar” kategorisinde değerlendirmesi ilk kez olmuyor. Erdoğan devlet iktidarını ele geçirdiğine “inandığı” günlerden beri kendisi ve partisini destekleyenleri “millet”le eşitleyerek, diğerlerini düşman...
Yusuf Akdağ Kapitalist üretim tarzına ve burjuvazinin sınıf hakimiyetine temelli bir itirazı içermeyen ve fakat kitlelerin çeşitli talepleri üzerinden geliştirdikleri manipülatif söyleme yığınsal destek gören sağ-gerici, din istismarcısı ve yabancı düşmanı şoven politikaları savunan partilerin uluslararası ölçekte güç kazanmaları ve...
Yusuf Akdağ  D-) ALTHUSSER‘İN “ÖZGÜN DEVLET TEORİSİ”! “Üretim ilişkilerinin yeniden-üretimi sorunu”nun, “Marksist üretim tarzı teorisinin belirleyici sorunu” olduğunu ileri süren Louis Althusser, “Altyapı ya da ekonomik temel (üretici güçler ile üretim ilişkilerinin ‘birliği’) ile kendisi de iki ‘düzey’ ya da ‘kerte’:...
Yusuf Akdağ 1965 yılında yazdığı “Pour Marx” (Marx İçin) adlı kitabı başta olmak üzere, çeşitli eserlerinde dile getirdiği görüşleriyle akademik çevrelerin geniş bir kesimiyle birlikte dönemin Fransız Komünist Partisi içinde, Marksist kurama dair tartışmaların alevlenmesinde ve yaygınlaşmasında rol oynayan başlıca...
Yusuf Akdağ BÖLÜM DÜNYA GÖRÜŞÜ OLARAK FELSEFE; İDEALİZM VE MATERYALİST DİYALEKTİK Doğa görüngüleri tarihsel-süreçsel maddi varlıklar, nesneler olup, düşünceler ve düşünce sistemleri bunlarla birlikte, “insanların maddi etkinliğine ve karşılıklı maddi ilişkilerine, gerçek yaşamın diline bağlıdırlar. Başka biçimde söylenirse, insanların düşünceleri, karşılıklı...

Block title