Etiket: Nuray Sancar

Nuray Sancar GİRİŞ Trump, onu helikopterden inerken gösteren bir videosunda pistte toplanan heyecanlı kalabalığa seslenmektedir. Bir silah gibi havaya kaldırdıkları cep telefonlarıyla Nazi selamını andırır bir jestle...
Nuray Sancar Pandemi sonrasındaki dünyanın nasıl bir yer olacağı salgının başlangıcından beri hararetle tartışılan bir sorun oldu. Devlet yöneticilerinden stratejistlere, ekonomistlerden filozoflara kadar geniş bir kesimin, aktüel verileri kendilerine özgü analiz yöntemleri ile analiz...
Nuray Sancar Fransa’da kasım ayının ortalarında “taşra”da başlayan giderek başkent meydanlarına kadar taşarak aralık ayının ortalarında en büyük kitleselliğe ulaşan eylemler Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un bir televizyon konuşması yaparak asgari ücrete zam yaptığını, sözlerinin “bazılarını incittiğini” kabul ettiğini duyurmasından sonra da...
Nuray Sancar yüzyılın ikinci çeyreğinden itibaren Avrupa kıtasının iki büyük ülkesi, Fransa ve İngiltere’de yardım ve dayanışma dernekleri etrafında örgütlenmeye başlayan, birikmiş talepleri için bildirgeler yayınlayan, illegal sendikal örgütler kurmaya çalışan, irili ufaklı grevlerden Chartistler’in yaptığı gibi kent meydanlarına...
Nuray Sancar Milli-muhafazakar ideolojik tahkimatın Atatürk eleştirisi üzerinden gerçekleştirilmeye çalışıldığı AKP iktidarı boyunca Atatürk’ün adı hayırla anılmamıştı. Geçtiğimiz 10 Kasım’da yaptığı konuşmada yine bir açılım, “Atatürk açılımı” yapan Tayyip Erdoğan, “Atatürk nevzuhur bir devlet adamı değildir. Atatürkçülük adına değişime direnenlere...
Arif Koşar Taner Timur, son kitabı “Devrimler Çağı”nda 1848, 1871 ve 1917 devrimleri, bunları hazırlayan koşullar ve sonuçlarını derin tarih bilgisinin sağladığı ilginç ayrıntılarla sarih bir biçimde okuyucuya sunuyor. Bir yandan oldukça genel bir çerçeve çizen Timur, diğer yandan yoğunlaştırılmış...
Nuray Sancar “‘Temmuz günlerinden sonra Kerenski Hükümetinin beni onurlandırdığı son derece dikkatli özen sayesinde, yasadışı gizliliğe geçmek zorunda kaldım. Bizi saklayanlar elbette işçilerdi. Petrograd’ın uzak bir işçi varoşunda, küçük bir işçi konutunda sofra kuruldu. Evin kadını ekmek getirdi. Evin erkeği...
Nuray Sancar  Marx ve Engels Komünist Manifesto’da kapitalizmi ve sınıf mücadelelerini tahlil ettikten sonra proletarya partileri için çıkardıkları sonucu bir yol haritası olarak formüle etmişler ve “Tüm öteki proletarya partileri gibi komünistlerin de ilk amacı proletaryanın sınıf olarak oluşması, burjuva...
Nuray Sancar PROLETARYAYI SINIF OLARAK OLUŞTURMAK 1848’de başlayıp kıtanın önemlice bir bölümünü saran, feodal düzenin iktisadi ve siyasal dayanaklarını yıkıp ulusal sınırlar içindeki iç pazarı bütünleştirmeyi amaçlayan uluslaşma hareketlerinin tamamlanmamış görevleri için de ebelik yapan 1. Paylaşım Savaşı dört büyük imparatorluğu...
Nuray Sancar Geçen yüzyılın ilk yarısında Avrupa’yı bir kan gölüne çevirerek milyonlarca insanın ölümüne, göç ederek yer değiştirmesine, toplama kamplarında imha edilmesine neden olan Nazizmin yenilgiye uğramasından sonra, dünya emekçilerinin çıkardığı ders “bir daha asla” idi. Bugünle kıyaslandığında epey bir...

Block title