Etiket: Hüseyin Sinan Güler

Hüseyin Sinan Güler Irkçı JairBolsonaro'nun devlet başkanı seçilmesi ile birlikte gözler Brezilya’ya çevrildi. Bolsonaro'nun seçilmesi üzerine çokça makale kaleme alınsa da söz konusu makaleler ırkçı bir adayın, yüzölçümü olarak en büyük Latin Amerika ülkesine neden ve nasıl başkan olduğuna değil...
Richard Seymour Çeviren: Hüseyin Sinan Güler 2000’de İngiltere’deki 1 Mayıs protestoları sırasında, hiçbir şey Britanya kurulu düzenini –basın, politikacılar, saray tarihçileri– Parlamento meydanındaki Winston Churchill heykeline yapılan saygısızlık kadar çileden çıkarmamıştı. Churchill’in ağzının etrafından dökülen vahşi kırmızı kan ve ulusun stoacı...
Hüseyin Sinan Güler Ekin Deniz Hoş İsmail Furkan Narlı Ulus, uluslararası ve uluslarüstü kavramlarının gerek akademide gerekse de yazılı ve görsel basında sıkça tartışıldığı tarihsel bir dönemde söz konusu bu kavramların teorik derinlikleri ile politik karşılıklarının bir arada yeniden tartışılmasına ihtiyaç duyuluyor....

Block title

Emeğin rızası

Burak Bağçeci İşçi sınıfının ekonomik, sosyal ve politik olarak ezilmesinin koşullarını içinde taşıyan kapitalizme neden...