Etiket: CIPOML

CIPOML Konferansı CIPOML Konferansı, Asya, Afrika ve Latin Amerika’da halkların birbiri ardı sıra ayağa kalktıkları bir dönemde Almanya’da toplandı. Uluslararası burjuvazi ve kapitalizm eskilerine yenilerini ekleyerek toplumsal sorunları büyütüp içinden çıkılmaz kılmaktan başka bir şey...
CIPOML Avrupa Parti ve Örgütleri Emekçi kitleler arasında ve toplumsal sorunların yaşandığı alanlarda artan etkisi sebebiyle popülizm olgusunun doğru tanımlanması gerekliliği ve objektif değerlendirmesi Avrupa Marksist-Leninist Parti ve Örgütleri açısından çok önemlidir. Popülizme karşı ideolojik ve politik mücadele yürütebilmek için onun...
CIPOML Avrupa Partileri Alman işçilerinin ve devrimcilerinin 1918 Kasım Devrimi, işçi sınıfı ve sosyalizmin, sömürünün, sömüren ve sömürülen ilişkisinin ortadan kaldırılacağı bir toplum ve gelecek kurma idealinin gerçekleştirilmesinde,uluslararası işçi sınıfının destansı mücadeleleri arasındadır. 1914’ten beri süren barbar emperyalist savaşı, açlık ve...

Block title