Etiket: Arif Koşar

Arif Koşar Nicos Poulantzas postalthusserci geleneğin en önemli temsilcilerinden birisi olduğu gibi, onun siyasal ve kuramsal çizgisi Avrupa solunda Marksizm karşıtlığı ile karakterize edilebilecek bir akımın rotasını yansıtıyor. Sosyalizm ile işçi sınıfı arasındaki bağlantıyı ve üretim ilişkilerinin toplumun politik-ideolojik oluşumları...
Arif Koşar GİRİŞ Sınıfların tanımlanması sadece sosyolojik bir sorun olmanın ötesinde, siyaset bilimi ve güncel politik stratejiler açısından da oldukça önemli bir konudur. İktidarların ya da siyasi partilerin politik tutum ve uygulamalarının işçi sınıfı, burjuvazi, diğer ara tabaka ve katmanlar açısından...

Block title