Türkiye-Rusya ilişkileri: Mecburiyetler ortaklığı

Yusuf Karadaş Osmanlı İmparatorluğu ve Çarlık Rusyası’nın mirasçıları olarak Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkiler, 500 yıllık bir geçmişe sahiptir. Jeopolitik konumlanışları, ekonomik ve siyasi hedefleri bakımından Karadeniz, Balkanlar, Kafkasya ve Orta Asya’da sürekli karşı karşıya gelmeleri, bu iki güç/ülke arasındaki ilişkilerin tarihsel olarak gerilimli ve çatışmalı bir hatta ilerlemesine neden olmuştur. Ancak birçok savaşta karşı karşıya gelmeleri, kritik dönemlerde Hünkâr […]

Emperyalizm ve ‘uluslararası hukuk’

Yusuf Karadaş Rusya’nın Ukrayna müdahalesi ve bu müdahaleye karşı ABD-NATO’nun tutumu, Birleşmiş Milletler (BM) sözleşmelerine de giren, uluslararası hukukun temel ilkelerinin emperyalistler tarafından sadece işlerine geldiği zaman ve geldiği kadarıyla hatırlandığını çarpıcı bir biçimde ortaya koydu.Rusya lideri Putin, 24 Şubat 2022’de başlattığı Ukrayna müdahalesinin hemen öncesinde 21 Şubat’ta aldığı kararla Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerini tanıdığını (bu cumhuriyetler 24 Mayıs […]

Türkiye’de faşist hareketin ideolojik dönüşümü

Yusuf Karataş |  GİRİŞ Faşist diktatörlük, tekelci burjuvazinin karşı karşıya kaldığı sorunları demokratik biçim altında çözemediği koşullarda egemenliğini sürdürmek için başvurduğu açık terörcü bir devlet biçimidir. Bu tanım bize faşizmin emperyalist-kapitalist sistemin geçmişine ait istisnai bir olgu değil; aksine bu sisteme içkin güncel bir tehdit olmaya devam ettiğini göstermesi bakımından önemlidir. Tanımlama ve ideolojik arka planını ortaya koymaya yönelik çaba […]