Modern göçlerin ilerici anlamı [1]

Volkhard Mosler Almancadan çeviren: Sevinç Sönmez İşçi hareketi yüz yıl öncesinde göçü tartışıyordu. Marksistler daha o zaman sınırların açılmasını savunuyorlardı. Bunun için haklı nedenleri vardı. İnsanların kabileler halinde yaşam alanlarını değiştirdiği ilk göçlerden bugüne göç, insanlık tarihinde her zaman olmuştur. Başka bölgelerde daha kolay hayatta kalma umuduyla insan gruplarını geleneksel yaşam alanlarını terk etmeye zorlayan doğal afet veya gıda üretiminin […]