SEÇİMLERE GİDERKEN ‘TEK ADAM REJİMİ’NİN İŞÇİ SİCİLİ

Seyfi Selçuk   Türkiye yeni bir seçim sathı mailine girmiş bulunuyor. Fakat bu seçimin öncellerine göre ayırt edici özelliği “tek partili sistem”den “çok partili sistem”e geçiş yapılan 1946 seçimleri sonrası Cumhuriyet döneminin en kritik seçimi olması. Öyle ki, ortaya çıkacak sonuca bağlı olarak, ya 2018 yılında devreye giren “tek adam yönetimi” ceberut, antidemokratik gerici bir burjuva diktatörlüğünden adım adım ilerlediği […]

Tek adam rejiminde Türkiye’nin hali pür melali

Seyfi Selçuk                          Ekonomik krizin derinleşmesi, artan işsizlik ve yoksullaşma, pandemi sürecini yönetmede yaşanan çuvallama, amiyane tabirle “Yeni Osmanlıcı” hayallerle “İzmir Marşı” eşliğinde yola çıkılan dış politikanın, “Mehter marşı eşliğinde ricat etme” haline dönüşmesi vb. bir dizi sorun yaşayan tek adam iktidarının açmazdan kurtulabilmek adına içeride ve dışarıda baş döndürücü bir hızda peş peşe attığı adımlar, “ne oluyor, tek adam […]

Tek adam rejimi ve faşizmin inşası

Seyfi Selçuk    Öncesinde bir süredir fiilen uygulanan ve 16 Nisan 2017 şaibeli referandumuyla hukuken (de jure) de “tek adam, tek parti yönetimi” olan “Başkanlık Sistemi”ne[1] geçişle birlikte uzun süredir gündemden düşmeyen Anayasa ve siyasal rejim tartışmaları yeni bir sürece evrildi. Bu bağlamda burjuva siyaset, kelimenin tam anlamıyla (partiler ve arkasındaki güçler düzleminde) bir kutbunda CHP’nin önderlik ettiği “Millet ittifakı”; diğer […]

2019 1 Mayısı ışığında işçi hareketi sınıf, bilinç, örgüt

Seyfi Selçuk 2019 1 Mayısı son yılların en kitlesel ve yaygın kutlamalarına sahne oldu. 1 Mayıs kutlaması (gösterileri) yapılmayan il neredeyse yok gibiydi. Alanlara çıkan yüzbinlerce işçi ve emekçi taleplerini haykırdı. Gerek örgütlenme süreçleri, gerek gerçekleşme biçimiyle 1 Mayıs, pek çok açıdan işçi sınıfı hareketi ve sendikal hareketin içinde bulunduğu durumu gösteren bir ayna vazifesi gördü denebilir. Kutlamaların bu ölçekte […]