Darbe ve referandum kıskacında 1 Mayıs

Ömer Yalçıntaş Türkiye işçi sınıfı zor koşullar altında, sorunlar yumağı içinde ve geleceğinin ciddi tehdit altında olduğu koşullarda 1 Mayıs’a hazırlanıyor/girecek. 2016’daki 1 Mayıs süreci için de benzer tespitler yapılmıştı. Öyle ki içerde ve dışarda savaş tamtamlarının çalındığı hatta “taş üstünde taş baş üstünde baş bırakmayacağız” türünden faşist söylemlerle hayata geçirilen dizginsiz saldırganlık döneminden geçtik. Çeşitli biçimlerde de devam ettiriliyor. […]