Ulusallık, Yükselen Milliyetçilik ve Dayanakları

Mustafa Yalçıner   25 Ocak tarihli bir Londra bulvar gazetesi “Ülkenin ihtiyacı Putin’le savaşman” manşetiyle çıktı. Manşet, Büyük Britanya ordusu genelkurmay başkanı “sir” unvanlı general Patrick Sanders’in “uyarı” vurgusuyla aktarılan çağrısını haberleştiriyordu. Genelkurmay Başkanı şüphesiz tüm medyanın gündemindeydi. Britanya ordusunun başı, I. Emperyalist Savaşta Büyük Britanya Savunma Bakanı olarak Rusya’ya Çar II. Nikola ile görüşmeye giderken İskoçya açıklarında bir Alman […]

100. yıl kutlamalarının ardından…

Mustafa Yalçıner   yılında Cumhuriyet karşısında değişik eksenlere yaslanan farklı tutumlar alındı ve üzerine çok şey söylenip tartışıldı. Söylenenler ve tartışma elbette bitmeyecek. Nedeni açık. Gerek bizzat cumhuriyetin kendisi, sınıf temeli ve dayanaklarıyla birlikte bir değişim sürecinden geçti, geçiyor; gerekse cumhuriyet üzerine tutum ortaya koyanlarla tartışmacılar ideolojik pozisyonlarının yanı sıra güncel politik konum ve ihtiyaçlarıyla farklı sınıf aidiyetleri ve çıkarlarına […]

100. yılda Kemalizm ve Cumhuriyete ‘soldan’ bakış

Mustafa Yalçıner   Cumhuriyetin 100. yılına Mustafa Kemal düşmanı dinci gericiliğin egemenliğinde giriliyor. M. Kemal ve Kemalist hareketle uyuşmazlıkları tartışma götürmez. Her şeyden önce Kemalist hareket işgale uğrayan ülkede emperyalizme karşı saf tutmuşken, güncel dinci tekelci gericilik işbirlikçidir. Ve başlangıçta iktidarını sağlamlaştırmak için, dinci gericiliğin dayanaklarını budamış; bu kapsamda saltanat ve hilafeti kaldırdığı gibi, laiklik ilan edip din işlerini Diyanet’in […]

Uluslararası gerginlik artarken mücadele yükseliyor

Mustafa Yalçıner   Son birkaç yıldan bu yana, sanayi ve tarım üretimiyle ticaret hacmi büyüme oranında azalma, enflasyon oranıyla emtia fiyatlarındaki yükseliş, emekçilerin gerçek gelirlerinde düşüş gibi dünya ekonomisinde göstergelere yansıyan olumsuz gelişmeler belirli dalgalanmalarla devam etti ve ekonomide genel bir canlanma belirtisi ortaya çıkmadı. Doğrudan politik gelişmelerin yanı sıra mevcut sorunları artırıp derinleştirirken yeni sorun ve açmazlara da neden […]

GENEL OY VE SEÇİM

Mustafa Yalçıner   Türkiye tarihinin en önemli seçimlerinden birine yaklaşıyoruz. Bu seçimler için Erdoğan 14 Mayıs tarihini dillendirmişti. Henüz resmi bir açıklama yapılmasa da ülke en az iki yıldır seçim sürecindeydi ve neredeyse her gelişme seçimlerle ilgisi kurularak ele alınıp konuşuluyordu ki, ülkenin güneydoğusundaki on ilinde yıkıcı iki deprem oldu. Seçimin konuşulmadığı on-on beş günün ardından AKP’nin seçimi erteleme girişimlerine […]

Emperyalizm: Sermaye ihracı, uluslararasılaşma ve dünyanın paylaşılması

Mustafa Yalçıner   Sermaye ihracını emperyalizmin tanımlayıcı özellikleri arasında sayan Lenin, “Sermayenin ihraç zorunluluğu, kapitalizmin birkaç ülkede fazla-olgunlaşmış olması olgusundan ve (tarımın geri kalmış olması ve yığınların yoksulluğu nedeniyle) sermayenin ‘kârlı’ yatırım alanı bulamaması olgusundan ileri gelir”[1] der. Lenin’in 20. yy başındaki rakamlarını aktardığı belli başlı gelişmiş kapitalist emperyalist ülkelerin sermaye ihraç eğilimi ve ihraç ettikleri sermayenin miktarı, günümüzde olağanüstü […]

Sanayi ve bankalarda yoğunlaşma ve merkezileşme

Mustafa Yalçıner   Emperyalizm, üzerine çok söz edilip yaygın tartışmalar yürütülen bir olgu. Özellikle 20. yüzyılın başlangıcında tekelci burjuvazinin de sözcüleriyle dahil olduğu tartışmalar tüm dünyaya yayılmıştı. Yine öyle, ancak tartışmalar daha çok karşıtları tarafından yürütülse de, anti-emperyalist bir görüntü vermek işlerine geldiğinde işbirlikçiler ve hatta rakiplerini suçlarken bizzat emperyalistler de katılmaktadır. Lakin artık emperyalizm, dünya halkların gözünde öylesine lanetli […]

Kemalist Laisizm ve TKP

Mustafa Yalçıner Başında Halifesiyle bir İslam devleti olarak örgütlendiği öncesi bir yana, Cumhuriyetle belirli bir laiklik uygulamasının ardından, dinin istismarı ve siyasallaşması DP ile atağa kalkıp Demirel ve AP’siyle sürdü. 12 Eylül’le ordunun katılımıyla güçlendi, Özal’la tırmandı. Daha 1970’ten başlayarak Erbakan’la istismardan din siyasetine geçildi. AKP dönemindeyse dinin alet olarak kullanılması ve siyasallaşması çığırından çıktı: tarikatların doğrudan ve vakıflar yoluyla […]

Kürt sorunu ve “Bölgesel Emperyalizm” teorisi

Proletarya devrimi uluslararası bir devrimdir ve dünya proletaryasının (ve halklarının) kurtuluşuna yöneliktir. Ölçeği, evrensel bir sistem olan kapitalizmin alternatifi olarak, tek tek ülkelerde biçimiyle ulusal ama içeriğiyle evrensel bir mücadelenin ürünü olabilecek sosyalizmin (komünizmin) tek olanaklı zemini olan dünyadır. Mustafa Yalçıner Demokratik Modernite adlı yayının 2022 Şubat sayısında Veysi Sarısözen’in bir makalesi yayınlandı. Kendisini lağveden eski TKP’nin İ. Bilen döneminde […]

Faşizm nedir, ne değildir?

  Mustafa Yalçıner Roger Bourderon, “Faşizm: İdeoloji ve Uygulamaları” başlıklı çalışmasında “Kara Gömleklileri” ile henüz daha başlangıç dönemindeki İtalyan faşizmini anlatır: “Kamyonlara binmiş [. . . ] ‘Kara Gömlekliler’ baskınlarının hedefi olan yere doğru ilerlerler. Varır varmaz da, sokaklarda rastladıkları, flamalar geçerken şapkasını çıkarmayan ya da kırmızı bir kravat, kırmızı bir atkı, kırmızı bir bluz taşıyan herkesi sopalamaya başlarlar: Eğer […]