Sanayi ve bankalarda yoğunlaşma ve merkezileşme

Mustafa Yalçıner   Emperyalizm, üzerine çok söz edilip yaygın tartışmalar yürütülen bir olgu. Özellikle 20. yüzyılın başlangıcında tekelci burjuvazinin de sözcüleriyle dahil olduğu tartışmalar tüm dünyaya yayılmıştı. Yine öyle, ancak tartışmalar daha çok karşıtları tarafından yürütülse de, anti-emperyalist bir görüntü vermek işlerine geldiğinde işbirlikçiler ve hatta rakiplerini suçlarken bizzat emperyalistler de katılmaktadır. Lakin artık emperyalizm, dünya halkların gözünde öylesine lanetli […]

Kemalist Laisizm ve TKP

Mustafa Yalçıner Başında Halifesiyle bir İslam devleti olarak örgütlendiği öncesi bir yana, Cumhuriyetle belirli bir laiklik uygulamasının ardından, dinin istismarı ve siyasallaşması DP ile atağa kalkıp Demirel ve AP’siyle sürdü. 12 Eylül’le ordunun katılımıyla güçlendi, Özal’la tırmandı. Daha 1970’ten başlayarak Erbakan’la istismardan din siyasetine geçildi. AKP dönemindeyse dinin alet olarak kullanılması ve siyasallaşması çığırından çıktı: tarikatların doğrudan ve vakıflar yoluyla […]

Kürt sorunu ve “Bölgesel Emperyalizm” teorisi

Proletarya devrimi uluslararası bir devrimdir ve dünya proletaryasının (ve halklarının) kurtuluşuna yöneliktir. Ölçeği, evrensel bir sistem olan kapitalizmin alternatifi olarak, tek tek ülkelerde biçimiyle ulusal ama içeriğiyle evrensel bir mücadelenin ürünü olabilecek sosyalizmin (komünizmin) tek olanaklı zemini olan dünyadır. Mustafa Yalçıner Demokratik Modernite adlı yayının 2022 Şubat sayısında Veysi Sarısözen’in bir makalesi yayınlandı. Kendisini lağveden eski TKP’nin İ. Bilen döneminde […]

Faşizm nedir, ne değildir?

  Mustafa Yalçıner Roger Bourderon, “Faşizm: İdeoloji ve Uygulamaları” başlıklı çalışmasında “Kara Gömleklileri” ile henüz daha başlangıç dönemindeki İtalyan faşizmini anlatır: “Kamyonlara binmiş [. . . ] ‘Kara Gömlekliler’ baskınlarının hedefi olan yere doğru ilerlerler. Varır varmaz da, sokaklarda rastladıkları, flamalar geçerken şapkasını çıkarmayan ya da kırmızı bir kravat, kırmızı bir atkı, kırmızı bir bluz taşıyan herkesi sopalamaya başlarlar: Eğer […]

Venezuela gerçeği

Mustafa Yalçıner TV dizileri ve benzerlerinin ötesine geçerek, EMEP açıklamasında Maduro’ya yöneltilen eleştiriyi de anlaşılır kılmak üzere, abartılı rakamlarla verilen kimi Amerikan yandaşı haber ve yorumlarda örneğin enflasyonun yüzde 10 milyona kadar yükseldiği iddia edilen Venezuela gerçeğine kısaca bir göz atmak herhalde gerekli. 1990’ların başı, sadece Artı-Gerçek’e yazan Yalçın Ergündoğan’ın deneyimini fazla “acı” bulup hoşlanmadığı SSCB’nin çöküşüyle karakterize değil. Aynı […]