Seçim üzerine…

Kadir Yalçın Son aylarda bir seçim tartışmasıdır gidiyor. Tartışma dediysek; muhataplar, yani hükümet ve burjuva muhalefet ittifakı ve partileri arasında değil, ama iki türlü tartışılıyor. Birincisi, hükümetin –kağıt üstü olmayan– ortağı parti, MHP, genel başkanı aracılığıyla seçim yasasının değiştirilmesi ihtiyacını gündeme getirdi. Bahçeli’nin bu konulardaki kanıtlanmış etken pozisyonu dikkate alındığında, bu, seçimlerle ilgili ciddiye alınması gerekli bir argüman ve kendi […]

Papaz, kapitalist kriz ve emperyalizmle mücadele

Kadir Yalçın Trump’ın Twitter’den açıklayıp ardından imzalayarak sürdürdüğü yaptırımlar emperyalizme dair tartışmalar bakımından bir turnusol kağıdı işlevi gördü, görüyor. İki bakana konan yaptırımlardan sonra alüminyum ve çelik ithalatı vergilerinin yükseltilmesi ve parası ödenmiş F-35’lere konan ambargo, gelgeç değerlendirmelerin ardından, Erdoğan-AKP yönetimi tarafından “ABD’nin Türkiye’ye açtığı bir ekonomik savaş” olarak değerlendirildi. Giderek bu, belirli nüans ayrılıkları ve itirazları içerse de, genel […]

Kamu ve kamulaştırma tartışmaları…

Kadir Yalçın Kamusallık ve kamulaştırma sorunu, yalnızca Marksistler ve bu iddiada olanlarla sınırlı olmayan, küçük burjuva devrimcileri ve reformcularıyla hatta bazı özel durumlarda liberal ve neo-liberal olanlarını da kapsayarak burjuvazinin çeşitli eğilimlerine varıncaya kadar çok geniş bir çevreyi ilgilendirmiş kadim bir tartışmanın konusudur. 2008 Krizi döneminde hatırlanan kamusallaştırmalar, Covid-19 Pandemisi günlerinde yine gündem olmuş; pandemi karşıtı “paketler” çerçevesinde temel bir […]

24 Haziran seçimlerinin ardından

Kadir Yalçın 24 Haziran Seçimleri arkasında pek çok tartışma bırakarak; tabii ki önemsiz olmayan –üstelik yasallaştırılmış– küçümsenmeyecek miktardaki hilelerin de rol oynadığı, bir güne sığdırılmış birkaç mitingde atılan “nabza göre şerbet” nutuklarıyla, burjuva partileri arasındaki, çoğu incir çekirdeğini doldurmayan çekişmelerin neredeyse sadece karşılıklı kişisel atıp-tutmalar ve aşağılamalarla sınırlanmış laf yarışlarından ibaret politika yapma biçimleriyle, taşınan sandıklar, sandık başı oyunları ve […]

Tekeller, emperyalizm ve demokrasi sorunu

Kadir Yalçın Teori ve Eylem’den önce çıkan ve “derinleştirilmiş demokrasi”nin (!) bir OHAL KHK’siyle kapatılan Özgürlük Dünyası Dergisi’nın 162. Sayısında “Anti-emperyalizm ve Cephe” başlığı altında yine bizim imzamızla bir (“yeni”) TKP eleştirisi yayınlanmıştı. Orada, tarihten ve günümüzden (ya da yakın geçmişten) örnekler verilip işçi sınıfının bağımsız hareketi ve sosyalizmle ilgileri olmayan M. Kemal ve Chavez’in başında bulundukları –tabii ki tutarlı […]

Tek adam yönetimi inişte burjuva muhalefet beklemede

Kadir Yalçın Erdoğan’ın karizmasının olağanüstü parıldadığına inanılırdı. Herhangi bir şey kötüye mü gidiyor, saptar, o müthiş karizmasının eşliğinde bilgisi, analiz yeteneği ve en önemlisi neyi, ne zaman, kiminle çözümleyerek ilerleyeceğine ilişkin nabız tutuculuğunun yanı sıra sonsuz kararlılığıyla bir el atar, halleder, gidişatı yoluna koyardı! KARİZMA, TEK ADAM YÖNETİMİ VE KERAMET Boşuna tek adam olmamıştır. Nerelere ne kadar harcanacağını makro düzeyde […]

Halk hareketleri, devlet ve başarı olanakları

Kadir Yalçın Geçtiğimiz Ekim ayında, neo-liberal saldırganlığın daha da ağırlaştırdığı tekelci kapitalizmin olumsuz sonuçlarıyla sömürü ve yağmanın dış koşullarını sağlayan burjuva devletlerin çeşitli biçimler alan baskılarına karşı halkların bir dizi ülkede birbirinin peşi sıra ayağa kalkışlarına tanıklık ettik. Halk hareketleri Ekvador gibi bazılarında belirli kazanımlarla bir sonuca ulaşsa da, çoğu ülkede Kasım’da da yatışmaktan uzaktı, hatta eskilerinin yanına, başta Fransa’daki, […]

Erdoğan’ın ABD gezisinin gösterdikleri

Kadir Yalçın SURİYE’YE 3. HAREKAT, MUTABAKATLAR VE ATEŞKES “Barış Pınarı” adı takılan ve Afrin’in ardından Kuzey Suriye’deki diğer iki Kürt Kantonunu hedef alan askeri harekatı Amerikan ve Rus emperyalizminin “olur” vermemesiyle durduran Erdoğan, iki mecburi “Mutabakat” imzalamıştı. ABD ile “Ankara”, Rusya ile “Soçi” Mutabakatları. Yoksa üçüncü kez “bir gece ansızın”, besleme muhalif Cihatçı çetelerden derlenen sözde “Suriye Milli Ordusu”, namı […]

Açmazlarıyla burjuva muhalefet

Kadir Yalçın Tekellerin egemenliği ve emperyalizm çağında, burjuva muhalefet baştan aşağı açmaz demektir. Temel nedeni şudur ki; birinci seçenekte, burjuva muhalefet ya tekelci burjuvazinin çıkarlarını savunmaya dayalı bir muhalefettir ve bu durumda dört başı mamur bir “majestelerinin muhalefeti”dir. Görece değişik görüntülü başlıca iki örneğinden biri, tahterevallinin iki yanında –kelimenin gerçek anlamıyla da– oturan ve biri diğerinin ardından ülkeyi yönetip yerini […]

50. yılında dünyanın 68’i ve Türkiye’nin özgünlüğü

Kadir Yalçın ‘68, etkisini dünya ölçüsünde hissettiren yakın zamanların devrimci dönemidir. Sonra Fransa ve Brezilya’da, Türkiye ve Burkino Faso ya da Tunus’la Mısır’da devrimci dönem oluşup oluşmadığı tartışması bir yana, lokal ayağa kalkışlar yaşansa bile, -Arap ülkeleriyle sınırlı kalmasına karşın birbirini tetikleyen Arap ayalanmaları dışta tutulursa- işçi, gençlik ya da sömürülen yığınların hareketi ülke sınırlarını aşamayıp sınırlı kalmış, dünyayı etkisi […]