İnsanca yaşam hakkı için 1 Mayıs

Gürsoy Turan İşçi sınıfının Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü 1 Mayıs’ın ortaya çıkışı, 8 saatlik işgünü talebiyle, 1800’lü yıllardan itibaren verilen mücadelelere dayanır. 19. yüzyılın vahşi kapitalizm koşullarında, günde 16 saati aşan çalışma sürelerine karşın çok düşük ücret alan işçiler ve ailelerinin içinde bulunduğu yoksulluk derinleşirken, kötü çalışma koşulları ve beslenme yetersizliği nedeniyle baş gösteren hastalıklar yaşamlarını çekilmez hale […]