22 yıldır dünyayı değiştirme eyleminin gazeteciliği

Fatih Polat Günlük işçi basını Evrensel, 7 Haziran 1995 tarihinde başladığı yayın hayatında 22 yaşını doldurup ve 23’ünden gün aldı. Yani çeyrek asra yaklaşan bir gazetecilik deneyiminden söz ediyoruz. Evrensel, dünyada sosyalizmin yaşadığı yenilginin etkilerinin sürdüğü, işçi sınıfı ve emekçilerin kazanımlarına yönelik neoliberal saldırıların dünya ölçeğinde yaygınlık kazandığı, bu saldırılara karşı dünyanın birçok ülkesinde ve Türkiye’de işçi direnişlerinin yaşandığı bir […]