Türkiye’de göçmen işçiler, sınıf mücadelesi ve sosyalist bakış

Ercüment Akdeniz Türkiye, Suriye savaşı ve göçüyle birlikte dünyanın en büyük göç nüfusunu barındıran ülkelerden biri haline geldi. Bu gelişme Türkiye burjuvazisi için yeni bir sömürü alanı açtı. AKP iktidarı Suriye göçünü etkin şekilde kullanarak, uluslararası alanda süregelen göçmen işçi sömürüsüne güçlü ve işbirlikçi bir aktör olarak katıldı. Emperyalist devletlerle tekellerin bundan önceki sömürü deneyimleri Türkiye burjuvazinin esin kaynağı olurken; […]

Mülteci pazarlığında hamleler ve işçi sınıfına düşen görevler

Ercüment Akdeniz Suriye dış politikasındaki krizin ve İdlip’te yaşanan asker ölümlerinin ardından AKP Hükümeti, Avrupa sınır kapılarını sığınmacı geçişine kapatmayacağını açıkladı. Bu hamle hem Suriye’deki krizi hem de Türkiye’nin uzun dönemdir karşı karşıya kaldığı “mülteci krizi”ni Avrupa’ya yayma hamlesiydi. AB’yi bu süreçte Suriye sahasında siyasi bir taraf ve mülteci pazarlığında ekonomik destekçi yapmak da bu taktiğin bir parçasıydı. Ne var […]

Marx ve komün

Ercüment Akdeniz Yeryüzünün lanetlenmişleri, ayağa kalkın! Açlığa mahkum edilenler, ayağa kalkın! Akıl, kraterinin içinde gümbürdüyor, Son püskürmesidir bu. Geçmişe sünger çekelim Köleleştirilmiş kitle, ayağa kalk, ayağa kalk! Dünya, temelinden değişecek Hiçbir şey olmayan bizler, her şey olalım! Son kavgadır bu Bir araya gelelim, ve yarın Enternasyonal Bütün insanlık olacak. Enternasyonal marşının orijinal hali, Fransızca’sı işte bu dizelerle başlıyordu. Sözler Eugene […]