Doğanın talanı, pandemi ve kapitalizm

Cavit Işık Yavuz Krizler çağında yaşıyoruz. Pandeminin ortaya çıktığı tarihsel süreçteki ekonomik, sosyal, siyasal koşullar ve sağlığı etkileyen etmenler birçok krizin bir arada ve çoklu etki gösterdiği bir döneme işaret ediyor. 2008 yılı ile üçüncü büyük krizini yaşayan kapitalizm bir yandan açlık krizi, su krizi gibi “olağanlaşan” krizlerle, öte yandan “ekolojik kriz” gibi şu ana kadar karşılaşmadığı bir boyuttaki gerçeği […]