Sendikaların mücadele örgütlerine dönüşümü: Durum ve olanaklar

Ali Kemal Dursun Sendikal hareket uzun zamandır bir ‘itibar yitimi’ yaşıyor. İşçi ve emekçilerde sendikalara güven giderek azalıyor ve bu güven yitimi nedensiz değildir. Saldırılara karşı sendikaların büyük oranda işbirlikçi çizgide durmaları başlıca nedenlerden birisidir. 90’larda zincirden boşanmış gibi başlayan özelleştirme, taşeronlaştırma, esnek çalışma ve diğer neoliberal saldırılar büyük oranda hayata geçti ve sendikaların ciddi oranda üye kaybetmesine neden oldu. […]