Marx’ta orta sınıf

Eğitimli profesyonel meslek sahipleri ya da beyaz yakalılar ücret karşılığında istihdam edildiklerinde işçi sınıfının, kendi hesaplarına ve özerk olarak çalıştıklarında küçük burjuva orta sınıfın bir parçasıdırlar. Dolayısıyla, üretim ilişkileri temelinde netleştirildiğinde görülebilir ki, kapitalist toplumlarda küçük burjuva orta sınıf söylendiği gibi sadece koşulları kötüleşip popüler ifadeyle çökmüyor, kapitalist üretim tarzının genel eğilimlerine denk düşecek bir biçimde hızlı bir biçimde işçileşiyor. […]

Kürt sorunu ve “Bölgesel Emperyalizm” teorisi

Proletarya devrimi uluslararası bir devrimdir ve dünya proletaryasının (ve halklarının) kurtuluşuna yöneliktir. Ölçeği, evrensel bir sistem olan kapitalizmin alternatifi olarak, tek tek ülkelerde biçimiyle ulusal ama içeriğiyle evrensel bir mücadelenin ürünü olabilecek sosyalizmin (komünizmin) tek olanaklı zemini olan dünyadır. Mustafa Yalçıner Demokratik Modernite adlı yayının 2022 Şubat sayısında Veysi Sarısözen’in bir makalesi yayınlandı. Kendisini lağveden eski TKP’nin İ. Bilen döneminde […]

Irkçılık ve milliyetçilik: İşçi sınıfını ayıran duvarlar

Nuray Sancar Uluslararası Göç Örgütü (IOM) 2020 yılına ait raporunda, Kovid-19 salgınına bağlı kısıtlamalara rağmen şiddet ve çatışma bölgelerinden göç etmek zorunda kalanların rekor düzeye yükseldiğini açıkladı. Örgütün hazırladığı rapora göre 2020’de 26 milyon kişinin mülteci kaydı yapıldı, 55 milyon kişi de kendi ülkelerinde yer değiştirdi. Somali, Etiyopya (1,7 milyon) ve Güney Sudan (2 milyon) yerlerinden edilenlerin sayısının en fazla […]

Emperyalist barbarlık, göç ve sığınmacılar sorunu

Yusuf Akdağ 2022 yazında en çok duyulan haber başlıkları arasında, neredeyse tüm ülkelerde artan enflasyon, Ukrayna’da devam eden savaşın yanı sıra sığınmacı ve göçmen akınları da yer aldı. Haber ajansları, Haziran ayının son haftasında, Fas’tan İspanya’ya geçmeye çalışan yüzlerce kişiden yüz kadarının Fas “güvenlik güçleri” tarafından kurşunlanarak öldürüldüklerini duyurdu. İspanyol yöneticiler bu toplu katliam için Fas yetkililerine teşekkür ettiler. Aynı […]

Türkiye’de göçmen işçiler, sınıf mücadelesi ve sosyalist bakış

Ercüment Akdeniz Türkiye, Suriye savaşı ve göçüyle birlikte dünyanın en büyük göç nüfusunu barındıran ülkelerden biri haline geldi. Bu gelişme Türkiye burjuvazisi için yeni bir sömürü alanı açtı. AKP iktidarı Suriye göçünü etkin şekilde kullanarak, uluslararası alanda süregelen göçmen işçi sömürüsüne güçlü ve işbirlikçi bir aktör olarak katıldı. Emperyalist devletlerle tekellerin bundan önceki sömürü deneyimleri Türkiye burjuvazinin esin kaynağı olurken; […]

“Avrupa Kalesi”ne sığınmak mı?

Yücel Özdemir 24 Haziran 2022’de İspanya’nın Fas yakasında bulunan iki kentinden biri olan Melilla’da yaşananlar, genel olarak Avrupa’nın, özel olarak Avrupa Birliği’nin (AB) sınırlarındaki trajediyi gözler önüne serdi. Basında yer alan haberlere göre, Fas polisi 22 Haziran’da 2500, 23 Haziran’da ise 1200 kişilik mülteci gruplarının Melilla’ya doğru yürümesine göz yumdu. 6 metrelik duvarlara dayanan sığınmacılardan yaklaşık 850’si duvar ve tel […]

Yeni-Osmanlıcılığın faturası olarak Suriye ve göçmen meselesi

İhsan Çaralan Bugün 70 milyon insan, yaşadıkları toprakları terk ederek kendilerine güvenli bir gelecek kurmak, en azından yaşamlarını idame ettirebilmek için güneyden kuzeye, doğudan batıyla doğru göç halinde. Bu büyük göç dalgası, elbette ki insanların kendi ülkelerinde sıkılıp “biraz da biz batının gelişmiş ülkelerin nimetlerinden yararlanalım” diye yola çıktıkları bir dalga değil. Tersine pek çok ülkeye savrulan, sayıları milyonlarla ifade […]

Kadınlığın “göç” hali

Aysel Ebru Okten Göçmen kadınların yaşamları ve mücadele pratikleri genellikle göç çalışmalarında ihmal edilmiş ve yok sayılmıştır. Kadınlar aile içerisinde tanımlanarak bir özne olarak kabul görmemiştir. Göç, literatürde çok uzun yıllar erkek tarafından karar alınarak başlayan ancak evlilik, aile birleşimi gibi nedenlerle kadınları etkileyen bir süreç olarak tanımlanmıştır. Erkek özne kabul edilirken, kadın edilgen olarak erkeğe tabi eş, anne, evlenme […]

Modern göçlerin ilerici anlamı [1]

Volkhard Mosler Almancadan çeviren: Sevinç Sönmez İşçi hareketi yüz yıl öncesinde göçü tartışıyordu. Marksistler daha o zaman sınırların açılmasını savunuyorlardı. Bunun için haklı nedenleri vardı. İnsanların kabileler halinde yaşam alanlarını değiştirdiği ilk göçlerden bugüne göç, insanlık tarihinde her zaman olmuştur. Başka bölgelerde daha kolay hayatta kalma umuduyla insan gruplarını geleneksel yaşam alanlarını terk etmeye zorlayan doğal afet veya gıda üretiminin […]

Yükseköğrenimin özelleştirilmesi

Neoliberal kuram devletin rolünün sözde daraltılmasını ifade ederken aslında olan devletin, sermaye lehine çok daha etkin bir müdahale rolü kazanmasıdır. Nitekim eğitim hizmeti açısından da devletin yükseköğretimin finansman sağlayıcısı rolü her geçen gün azalırken, eğitimin nerede, nasıl ve kimler tarafından finanse edileceğine ve hangi toplumsal sınıfların yararına sürdürüleceğine yönelik yasal-siyasal otorite olarak etkin bir şekilde müdahalesi artmaktadır. Burak Bağçeci Eğitim-öğretimi […]