“Cumhurbaşkanlığı sistemi”, tekçilik ve faşizm!..

Kadir Yalçın Türkiye 16 Nisan’da referanduma gidiyor. Oylanacak olanın ne olduğunu henüz geniş kitleler bilmiyor. Hemen tüm medya aygıtını, üstüne geri kalan enformasyon araçlarını ya da camilere varıncaya kadar bu amaçla kullanılan/kullanılabilecek propaganda olanaklarını elinde bulunduran, Anayasayı ileriye değil, geriye –12 Eylül’e, hatta Osmanlı’ya, I. Meşrutiyet öncesine– doğru değiştirmek isteyenler neden/niçin değiştirmek istediklerini anlatıp açıklamıyorlar ya da doğrusu açıklamak işlerine […]

Demokratik Modernite’nin “marksizm eleştirisi”nin eleştirisi

Arif Koşar Kürt siyasal hareketi ve Abdullah Öcalan’ın “demokratik modernite” paradigmasına uygun bir ideolojik hattın geliştirilmesini misyon edinen Demokratik Modernite dergisi, “Kuramsal Marksizmin tıkanıklıkları ve çözüm arayışları” konulu sayısında, Marksizm’i çeşitli yönleri ile eleştiri konusu yapıyor. Marksist paradigmanın “devletçi”, “pozitivist”, “aydınlanmacı”, “ilerlemeci” ve “indirgemeci” olduğu; bu nedenle “kapitalist modernite”ye “soldan destek sunduğu” iddia ediliyor. Öcalan’ın “açtığı yeni ufkun” yeni bir […]

Darlık içinde varlık fonu

Sinan Alçın Ağustos ayında çıkartılan KHK ile kurulan Türkiye Varlık Fonu AŞ[1] ve geçtiğimiz ay özelleştirme kapsamındaki kamu şirketleri, arazi ve çeşitli varlıkların fona devri ekonomi gündeminde esaslı bir yer edindi. Yakın dönemde de bu ağırlığın devam etmesi olağandır. Varlık Fonu kavramı öz itibarıyla Bağımsızlık/Egemenlik Varlık Fonları (Sovereign Wealth Funds) örneğinden türüyor. Dünya genelinde toplam portföy büyüklüklerinin 8 trilyon dolara […]

Referandum eşiğinde kadınlar

Fulya Alikoç Dünya kadınları bu yılki 8 Mart’ı kendi mücadele tarihlerinin tekerleğine, şimdiye kadar kat ettikleri yolun aksine yönde yüklenen topyekün bir baskı ve saldırı dalgasıyla karşılıyor. Tekerleğin öbür tarafında, onu geriye doğru döndürmeye yönelik kuvvet, farklı sınıflardan kadınların hayatında farklı görünümlere sahip olsa da meselenin özünde yatan olgu ve bunun yarattığı tehlike ortak: Kadınların toplumsal üretimde oynadıkları rol ile […]

8 Mart’a giderken Ekim Devriminin hatırlattıkları

Olcay Geridönmez Türkiye’de kadınlar 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününü OHAL koşullarında tüm yetkilerin ‘tek’ kişide toplanmasını sağlayacak bir anayasa değişikliğinin referanduma götürülmesi gündemiyle iç içe karşılayacak. Olağan yasal mekanizmaların askıya alındığı, ülkenin gece yarılarında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnamelerle (KHK) yönetildiği, terör ve güvenlik sorunlarının günlük hayatın bir parçası haline geldiği, muhaliflere yönelik antidemokratik baskı ve uygulamaların zirve yaptığı, tartışma, […]

Bu anayasa değişikliğine niçin hayır diyoruz?

İhsan Çaralan Türkiye’yi “tek parti tek adam yönetimi”ne götürecek, Hükümetin “Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi”, “Türk Usulü Cumhurbaşkanlığı sistemi”, “partili cumhurbaşkanlığı sistemi”[1] diye adlandırdığı düzeni anayasalaştıracak olan anayasa değişikliği için referandum 16 Nisan 2017 günü yapılacak. Ne var ki, MHP’nin desteğinde ve AKP’li vekillerin teklifiyle TBMM’ye getirilen anayasa değişikliği teklifinin Meclisten geçeceğinin az çok anlaşılmasından beri, Türkiye “evet” ve “hayır” diyecekler arasında […]

Şeriatçı kapitalist karşı devrimin tamamlayıcı son halkası ‘müfredat reformu’: Medreseden öte ‘değerler eğitimi’ altında her dersin din dersine dönüştürülmesi

  Adnan Gümüş “Dört çocuğumun dördü de imam hatipli. Sizler mensubu olmaktan şeref duyduğum imam hatipliler, sadece bu milletin değil tüm ümmetin de umudusunuz.” “Osmanlı’nın son dönemlerinde ülkenin en önemli ilim ve irfan kaynakları olan medreselerin yozlaşması büyük sıkıntıya yol açmıştır. Cumhuriyetle birlikte bunların toptan kaldırılması daha büyük kayba ve boşluğa neden olmuştur. İmam Hatipler, İlahiyat Fakülteleri elbette çok önemli […]

‘Diyalektik yöntem ve materyalizm’ üzerine notlar

Metin Akarsu Evrensel Basım Yayın’ın KHK kararı ile kapatılmadan hemen önce çıkardığı son kitaplardan birisi de Diyalektik Yöntem ve Materyalizm isimli felsefi kitap. 152 sayfalık kitabın felsefe ve özellikle diyalektik, materyalizm gibi konularda derinlemesine okuma yapmak isteyenler için oldukça yararlı bir başvuru kitabı olabileceği söylenebilir. Kitap Paul Labérenne, René Maublanc, Georges Friedmann, Jean Baby’nin yazdığı 4 farklı makaleden oluşuyor. Aslında […]